INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PRADŽIA
2016 m. gruodžio 02 d.

 

Praėjusią savaitę kaimo bendruomenė ,,Mažonų rytas“ užbaigė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto ,,Bendruomenės šeima – tai mes“ paskutinį etapą. Priemonė buvo skirta seniūnijos neįgaliems ir pagyvenusiems žmonėms, kurie mažiau integruoti į visuomenę, ne visada turi galimybių dalyvauti bendruomenės gyvenime, kartais patiria ir socialinę atskirtį. Žinant bendruomenės narių poreikius, įtraukti juos į visuomeninę veiklą stengtasi per kūrybinį procesą, nes kurdamas žmogus užsimiršta, atsipalaiduoja, pasijunta reikalingu ir vertingu. 

Tuo tikslu buvo suorganizuotos trijų dienų kūrybinės dirbtuvės pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms, kurios į vieną vietą sukvietė didelį būrį darbščių ir kūrybingų žmonių. Priemonės metu vyko aktyvus kūrybinis procesas: buvo mezgama, siuvama, neriama, siuvinėjama, prisimintas senas rišimo makrame būdu principas, pagal dalyvių pageidavimus mokyta pasigaminti įvairių rankdarbių. Moterys atsinešė iš namų sukurtų savo darbelių, mokėsi viena iš kitos įvairių kūrybinių gudrybių, draugiškai bendravo tarpusavyje.

Dažno senyvo amžiaus žmogaus artimieji išvykę į užsienį, todėl šie pageidavo išmokti kompiuterinio raštingumo pradmenų, kad internetinio ryšio pagalba galėtų bendrauti su artimaisiais, atsiskaityti už paslaugas, prisiregistruoti pas gydytoją. Kompiuterinio raštingumo juos mokė Mažonų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Ginta Bartkienė.

Klaipėdos r. savivaldybės sveikatos apsaugos vyriausioji specialistė Viktorija Turauskytė skaitė paskaitų ciklą įvairiais sveikatos stiprinimo klausimais, konsultavo žmones asmeniškai.

Trečią dieną vyko kūrybinės stovyklos, projekto aptarimo ir bendruomenės renginys, kuriame dalyvavo visų amžiaus grupių, visuomenės sluoksnių atstovai, projekte dalyvavę savanoriai. Susirinkę turėjo galimybę pasikonsultuoti, pabendrauti su renginyje dalyvavusiais savivaldybės atstovais , Mažonų seniūnu J. Samoška, socialiniais darbuotojais, Pagramančio parapijos klebonu. Šventės metu buvo pagerbti žemdirbiai, gražiai tvarkomų sodybų savininkai, jiems įteiktos prisiminimo dovanėlės, gražiai įpakuotos darbščių moterų rankomis pasiūtuose dovanų maišeliuose. Meninėje programoje pasirodė Mažonų kultūros namų  saviveiklininkai, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro kaimo kapela ,,Miltauja“. Jausdami vienas kito artumą, bendruomeniškumo dvasią, susirinkusieji dar ilgai vakarojo prie arbatos puodelio ir turtingo užkandžių stalo, prisimindami liaudies dainas, šokius, tradicijas, papročius.

Apibendrinant vykdytą projektą , galima teigti, kad iškeltas tikslas – spręsti socialiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių socialinės atskirties ir integracijos į visuomenę problemas, organizuoti jų užimtumą , švietimą , socialinį aktyvumą – pasiektas. Bendruomenė sieks ir ateityje įvairių projektų ir kitų priemonių pagalba tęsti pradėtus darbus.

Kaimo bendruomenės ,,Mažonų rytas“ informacija

 

Nuotraukos Laimos Šveikauskienės

Galerija