DACIJONŲ BENDRUOMENĖ MOKĖSI KURTI IR PAŽINTI
2016 m. gruodžio 23 d.

 

Dacijonų kaimo bendruomenė įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kurkime ir pažinkime kartu‘. Projekto metu suorganizuoti 3 edukaciniai mokymai: „Meno terapija“, „Kupolės, žolynai ir puokštės“, „Gaminių iš molio gamyba“. Jų metu įvairių kartų atstovai, šeimos drauge piešė ir tapė, gamino skulptūras, molio vazeles, kalėdinius papuošalus, dėliojo mozaikas. Vedami profesionalių mokytojų Vidos Karbauskienės ir Jurgitos Navickienės, gyventojai turėjo nuostabų kūrybišką laiką, atrado savo naujus gebėjimus, daug bendravo ir ilsėjosi nuo kasdienybės. Organizuotų parodų metu džiugino ne tik rezultatas, bet ir visas kūrybinis procesas bei patyrimai. Tinkamam mokymų organizavimui, patrauklios aplinkos formavimui buvo įsigyta rašymo lenta su priedais, sėdmaišiai ir pufai, mobilus stendas, parodų lentyna, personalinis kompiuteris.

Birželio ir rugpjūčio mėnesiais suorganizuotos 2 tradicinės šventės: „Rasos šventė Daci Joninės“, „Ir vėl išskrenda gandrai“. Jų metu pristatytos ir įtvirtintos tradicijos, papročiai. Projektas užbaigtas bendruomenės sueiga – konferencija „Dešimt metų kartu“. Pristatyta bendruomenės veikla per 10 metų, savanorystės nauda ir jos įtaka pokyčiams bendruomenėje. Visuose renginiuose pasirodymus surengė Dacijonų vokalinis ansamblis, bendruomenės vaikų ir jaunimo teatro grupė „Šurum burum“. Renginių kokybei užtikrinti įsigyti sceniniai rūbai ir scenos dekoracijos, spinta, elektriniai vargonai, stalai ir kėdės, muzikos atlikėjų, vedančiojo ir įgarsinimo paslaugos, magnetola.

Projekto metu parengta ir išleista knyga „Dacijonai - Šešuvies vingiuose“. Tai pirmas leidinys apie Dacijonų kaimo bendruomenę jungiančius kaimus, kraštiečius, aktyvius, visuomeniškus gyventojus, darbuotojus ir amatininkus. Leidinyje pristatytas  Dacijonų kaimo bendruomenės veiklos dešimtmetis, iniciatyvos ir įgyvendinti projektai. Nuo 2007 metų bendruomenės gyvenimą iš viso praturtino 17 šioje teritorijoje vykdytų projektų, iš jų 9 reikšmingi savo apimtimi, 2 vykdė Tauragės raj. savivaldybės administracija. Įgyvenduntais projektais siekta stiprinti bendruomeniškumą ir padidinti bendruomenės narių užimtumą, gerinti veiklos ir laisvalaikio kokybę bei sukurti įdomesnį, patogesnį ir gražesnį gyvenimą. Projektas „Kurkime ir pažinkime kartu“ išjudino vietos gyventojus iš kasdienės rutinos, paskatino juos ateiti į bendruomenės namus ir įsitraukti į kūrybišką veiklą, pažinti savo kaimą. Įvairios kartos – vaikai, jaunimas, suaugę, vyresni asmenys – drauge naudojasi sudarytomis jiems sąlygomis ir suteikiamomis užimtumo galimybėmis.

Bendruomenės informacija

 

Nuotraukos Andželos Jakienės

Galerija