KALĖDŲ SENELIS DŽIUGINO LOMIŲ SENELIUS IR LIGONIUS
2017 m. sausio 02 d.

Lomių kaimo bendruomenės ribose gyvenantys senoliai ir ligoniai sulaukė nemažo pulko svečių – namuose juos lankė Kalėdų Senelis su Snieguole, o juos lydėjo, kelią į namus rodė seniūnaitis Algimantas su armonika rankose. Ne tuščiomis atvyko – su saldžiomis dovanomis bei šiltais šventiniais linkėjimais.

Sulaukę dėmesio, senoliai stebėjosi, graudinosi, džiaugsmingai dėkojo ir džiaugėsi, kad yra svarbūs ir nepamiršti. Šmaikštusis Kalėdų Senelis aplankytiesiems surengė trumputę atminties kelionę į praeitį – prašė prisiminti ir padeklamuoti jaunystėje išmoktą eilėraštuką ar padainuoti dainelę. Vieni deklamavo, dainavo, kiti į talką kvietėsi atostogaujančius anūkus, dar kiti juokėsi ir sakė, kad metų našta iš atminties ištrynė visas jaunystėje išmoktas eiles ir dainas. Bet visi buvo laimingi, dėkojo, kad Kalėdų Senelis su Snieguole nepraėjo pro šalį, prašviesino senatvės dieną ir su atvykėliais maloniai fotografavosi.

Bendruomenės aktyvo nariai, kaip ir kasmet, su dovanėlėmis aplankė virš keturiasdešimties senolių, nevaikštančių ligonių linkėdami sveikatos, artimųjų meilės ir dėmesio.

 

Bendruomenės informacija                                          
Elenos Bazinienės nuotraukos 

Galerija