TAI GRAŽI BUVO ŠVENTĖ!
2017 m. sausio 03 d.

Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ įgyvendino Vaikų užimtumo programą „Tapk gudresnis“, kurią finansavo Tauragės rajono savivaldybės administracija. Kaimo bendruomenėje įkurtas vaikų dienos centras, kurio pagrindiniai uždaviniai: ugdyti socialinius vaikų įgūdžius, organizuoti vaikų maitinimą bei pamokų ruošą, organizuoti jų užimtumą, kultūrinius renginius, skirtus vaikams ir jų tėveliams. Teikiant šį projektą, kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ tikslas buvo užimti vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla po pamokų, pamokyti socialinių įgūdžių, atitraukti nuo blogos gatvės įtakos. Projekto įgyvendinimo metu dalyvavo kaimo bendruomenės savanoriai (Irena Jonikaitė, Romutė Gavėnienė, Lijana Jurevičienė, Giedrė Barakauskienė ir kt.), organizavę vaikų maitinimą bei šventes. Didelio nuoširdaus dėkingumo nusipelnė mokytojos Laura Mikutytė ir Sigita Novikovienė, buvusios visą šį laikotarpį su vaikučiais.

Pasitikdama Šv. Kalėdas ir Naujuosius metus, kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“ vaikų dienos centrui „Žiburiukai“ suruošė šventinį vakarą. Ir ko čia tik nebuvo! Tauragės kultūros centro Taurų skyriaus meno vadovės Rasos Jakienės surežisuotame mini spektaklėlyje dalyvavo Karlsonas, kuris gyvena ant stogo, Piratas, Fėja, Zuikutis, Maša, Raudonkepuraitė, Besmegenis, na, ir aišku, vaikučiai pabiručiai: snieguolės bei nykštukai. Smagu buvo žiūrėti, kaip pasitikę Kalėdų senelį, vaikai džiaugėsi, šoko, deklamavo eilėraščius, dainavo, žaidė žaidimus. O kokios šventės be vaišių, be dovanėlių! Visi vaikučiai, jų tėveliai, bei kaimo bendruomenės aktyvas, džiaugėsi linksmai praėjusia švente.

Gražiai ir turiningai praleidusi 2016 metus, kaimo bendruomenė “Taurų žiburys” visiems savo nariams, kaimo bendruomenės draugams bei rėmėjams linki:

 

 

Jūsų namams kuo daugiau šviesos ir darnos, švenčių vakarams

 

šilumos ir šypsenų, o Jūsų svajonėms – magiškos išsipildymo galios.

 

Tegul ateinantys metai Jus apdovanoja drąsa keistis ir tobulėti,

 

atrasti kažką naujo ir nepamiršti džiaugtis gyvenimu!

 

Kaimo bendruomenės “Taurų žiburys” taryba

Nuotraukos Albina Urbutienė 

Galerija