LIETUVOJE KURTI GERA
2017 m. sausio 11 d.

SOCIFACTION yra pirmasis socialinio verslo akseleratorius Lietuvoje startavęs 2015 metais. Jame dalyvavo net apie 70 socialinio verslo iniciatyvų iš Latvijos bei Lietuvos. Programos dalyviai kartu su profesionalių mentorių pagalba stiprino, ruošė ir pradėjo praktiškai įgyvendinti savo socialinio verslo idėjas. Šis projektas yra Britų Tarybos kultūrinių ryšių programos dalis, įgyvendinama visose trijose Baltijos šalyse.

2017 metais Socifaction programa toliau plėtojama tik Lietuvoje ir vadinasi kiek kitaip-SOCIFACTION: social entrepreneurship for regions development (socialinio verslo plėtra regionuose). Šios programos tikslas - panaudoti socialinio verslo modelį kaip įrankį bendruomenėms sprendžiant socialines vietos problemas. Projekto įgyvendintojai yra- Britų taryba, NVO Avilys, organizacija Geri Norai LT, kartu su partneriais - Programos „Leader" žemdirbių mokymo metodikos centru bei Ugdymo plėtotės centru. Prie projekto įgyvendinimo taip pat prisideda tarptautinių finansinių paslaugų grupė Barclays.

Programos dėmesys sutelktas į 15 skirtingų Lietuvos vietovių, kuriose vietos bendruomenė kartu su 15 atrinktų socialinio verslo ekspertų nuo 2017 metų sausio mėnesio kurs socialinio verslo iniciatyvas, galimai nulemsiančias reikšmingus pokyčius vietos bendruomenėse. Viso programoje dalyvauja net 60 skirtingų iniciatyvų, po 4 iš kiekvienos vietovės. Planuojama, jog socialinio verslo ekspertai su vietos bendruomenės iniciatyvomis individualiai dirbs iki 2017 m. kovo pabaigos Tauragės rajono vietos veiklos grupė buvo atrinkta dalyvavimui socialinio verslo mokymo programoje. Šis projektas - tai laimėta proga giliau suvokti Lietuvoje besitvirtinančio socialinio verslo prigimtį, išgryninti idėjas, pasirengti jų įgyvendinimui, įgyti gebėjimų ir patirties. Tauragės rajono vietos veiklos grupė, kaip šio projekto koordinatorė, praėjusių metų gruodžio mėnesį surengė susitikimą su „Nevyriausybinių organizacijų Avilio“ inicijuotos socialinio verslo akseleravimo programos „Socifaction“ atstovais. Programos įgyvendinimo metu Tauragėje nuolat lankysis specialiai organizatorių tinklo apmokyti bei kiekvienai vietovei paskirti atskiri socialinio verslo ekspertai ir dirbs su rajone atrinktomis 4 socialinio verslo iniciatyvomis. Geriausiomis iniciatyvomis skatinančiomis socialinį verslą Tauragės rajone buvo atrinktos Pagramančio kaimo bendruomenės „Gramančia“  „Socialinių paslaugų centras“, kuriame bus teikiamos kompleksinės paslaugos (senjorų savarankiško gyvenimo patalpos, šeimos (vaikų) dienos centras ir kitos paslaugos. Antroji iniciatyva, tai „Vaikų dienos centras Pilaitės bendruomenėje“. Centre bus teikiamos vaikų dienos centro ir neformalaus ugdymo paslaugos. Trečioji „Šeimos dienos centras“ Dacijonų kaimo bendruomenėje.  Bus vykdoma socialinė kultūrinė veikla bei kitos socialinės paslaugos. Ketvirtoji iniciatyva tai „Socialinis taksi“  Kunigiškių kaimo bendruomenėje „Kunigiškietis“. Bus vykdoma pavėžėjimo paslauga.

 Šių bendruomenių iniciatyvos bus išvystytos iki projektinio lygmens. Tikėtina, kad šios iniciatyvos taps gerosios patirties pavyzdžiais mūsų  rajone.

Geri darbai gali būti verslūs!

Tauragės rajono VVG informacija