KVIEČIAME Į VVG ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄ
2017 m. kovo 01 d.

2017 m. kovo 7 d. 15 val. V. Kudirkos g. 9 (seniūnijos salėje) įvyks Tauragės rajono vietos veiklos grupės kasmetinis ataskaitinis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Bendra VVG pirmininko ir valdybos pirmininko ataskaita už 2016 m.

2. Finansinė ataskaita.

3. Revizinės komisijos ataskaita.

4. Einamieji klausimai. 

Kviečiame visus VVG narius aktyviai dalyvauti.

Pirmininkė N. Tirevičienė