VASARIO 16-OJI KUNIGIŠKIUOSE
2017 m. vasario 17 d.

Senolė žemė žydi

Vaivorykštės spalva

Visų gražiausias žiedas

Gimtinė LIETUVA.

Gražiai pragydo paukštė,

Virš gojų lėkdama.

Įsiklausyk - tai gieda

Gimtinė LIETUVA.

Aldona Elena Puišytė 

...Ir saulė taip skaisčiai švietė, kvietė vasario 16-ąją į Kunigiškių kultūros namus. O čia taip gera, šilta ir jauku... Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, gražius žodžius sakė ir linkėjo Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai Silverijus Statkus su Rita Grigaliene bei Kunigiškių bendruomenės pirmininkas Mindaugas Lukošaitis. Taip lyriškai, jautriai ir patriotiškai iš Klaipėdos universiteto, Menų akademijos, Teatro katedros, vaidybos IV kurso studentai pasirodė su teatralizuota poezijos kompozicija "Čia Lietuva..."..., kuri ne vieną privertė nubraukti ašarą. O Augustės ir Virginijos dueto skambėjusios dainos užpildė visų kunigiškiečių širdis šiluma ir neblėstančia meile Lietuvai.

Vasario 16-oji įprasmino ilgai trukusią tautos kovą už gimtąjį kraštą, tad sveikinam su šia stiprybės, drąsos ir vilties diena!

Teksto autorė: Vita Galkauskaitė

Nuotraukos: Aušros Irtmonienės

    

Galerija