LIETUVOS ŠIMTMETĮ PASITINKANT
2017 m. vasario 20 d.

„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“ - šiais žodžiais Mažonuose buvo pradėta popietė, skirta valstybės atkūrimo dienai. 

2018 m. – valstybės atkūrimo šimtmečio metai, raginantys atsispyrus į praeitį, sparčiau žengti į ateitį, todėl neatsitiktinai į renginį buvo pakviestas istorijos puoselėtoja ir žinovas, daugelio knygų ir straipsnių autorius, Tauragės kultūros paveldo tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas.

Sugiedojus tautišką giesmę, renginio svečias vaizdžiai priminė sunkų Lietuvių tautos kelią į laisvę, įvairius istorijos epizodus iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Kalbant apie Lietuvos istoriją plačiąja prasme, buvo prieita prie kaimo žmonėms artimesnės temos- savo krašto. Istorikas apžvelgė Mažonų ir aplinkinių kaimų praeities istorinius vingius, savo įžvalgomis paskatino prisiminti kuo mes unikalūs ir išskirtiniai, padrąsino ir toliau puoselėti savo krašto vertybes, papročius, tradicijas.

Mažonų seniūnas Jonas Samoška palinkėjo būti vieningais, stipriais, gyventi ir dirbti taip, kad galėtume didžiuotis būdami Lietuvos valstybės dalimi. Bibliotekininkė Ginta Bartkienė kvietė apžiūrėti tai progai paruoštą spaudinių parodą.

Bendraudami prie arbatos puodelio dar ilgai mažoniškiai ir svečiai diskutavo apie patriotiškumo ugdymą jaunimo tarpe, ateities Lietuvą, ateities kaimą.

Bendruomenės informacija

 

Nuotraukos Laimos Šveikauskienės

  

Galerija