ŽŪM KAIMO BENDRUOMENES KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS PROJEKTAMS RENGTI
2017 m. kovo 10 d.

Bendruomenės, norinčios stiprinti savo materialinę bazę, sutvarkyti viešąsias erdves, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ar organizuoti tradicinius renginius, jau nuo šiandien gali teikti paraiškas projektams finansuoti. Paraiškos bus priimamos iki balandžio 10 d. Būkite aktyvūs. Primename kas gavo paramą 2015-2016 metais viešųjų erdvių tvarkymui ir materialinės bazės stiprinimui, tie gali teikti paraiškas tik renginių organizavimui

Visa informacija internetiniame ŽŪM ir mūsų Tauragės VVG Facebook puslapyje :

 
http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kaimo-bendruomenes-kvieciamos-teikti-paraiskas-projektams-rengti