„MEILĖ, PAVASARIS IR TU“
2017 m. kovo 15 d.

Pamažu įsibėgėja pavasaris – brinksta medžių pumpurai, lengvam vėjeliui pūstelėjus lazdynų žirginėliai paberia geltonų žiedadulkių debesis, iš po tvirtų šarvų drąsiai baltas purias galveles kiša kačiukai. Bunda žemė, atgyja gamta, vis garsiau apie save primena grįžę paukščiai. Pavasaris dosnus ir įsimintomis datomis bei šventėmis. 

Pernai rugsėjo mėnesį Lietuvos respublikos seimas, siekdamas ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, skatinti taisyklingos kalbos įgūdžių formavimąsi 2017 –uosius paskelbė lietuvių kalbos kultūros metais.Lietuvių kalba yra kiekvieno iš mūsų savastis, todėl kiekvienas privalome saugoti savo kalbą taisyklingai kalbėdami, puoselėti jos unikalų skambesį ir žodyną, kovoti su svetimybėmis ir mums peršamomis ‚‚naujovėmis‘‘, atkeliavusiomis iš svetimų kalbų. 

1599 m. Mikalojus Daukša „Pastilėje“ rašė: ,,Sunaikink kalbą – sunaikinsi santaiką, vienybę, dorybę. Sunaikink kalbą – sunaikinsi dangaus saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę‘‘.

Net 40 metų buvo uždrausta lietuvių spauda. Rusai, lenkai, vokiečiai stengėsi Lietuvą nutautinti. Už lietuvišką knygą, laikraštį sodino į kalėjimus, lietuviškai kalbantys žmonės buvo laikomi prasčiokais. Ir tik lietuvių širdyse, tik kaimo gryčiose lietuvių kalba išliko gyva. 

Kovo 9-osios popietę  kunigiškiečiai rinkosi į kultūros namus susitikti su Tauragės literatų klubo „Žingsniai‘‘ nariais, pasiklausyti jų skaitomų eilėraščių ir šiaip pabendrauti. 

Klubo pirmininkas Eugenijus Šaltis supažindino mus su klubo istorija nuo pirmųjų jo žingsnių iki dabar, pristatė išleistas eilėraščių knygeles. Jis pasidžiaugė, kad ‚‚Žingsnių ‘‘ aidas sklinda ne tik Tauragėje, bet ir visoje Lietuvoje – literatūriniuose renginiuose Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Raseiniuose, Pagėgiuose, Kelmės rajone. Savo eilėraščius jie skaito mokyklose ir bibliotekose, bendruomenių salėse ir kultūros namų erdvėse, bažnyčiose ir vaikų darželiuose, parkuose ir kluonuose, Jūros krantinėje ir miško pavėsinėse. 

Iš 13 šiuo metu klube esančių literatų į Kunigiškius atvyko net devyni. Paeiliui jie kilo iš savo vietų, kas skaitė posmus, sudėtus į  neseniai išleistą knygą ‚‚Dešimtmečio kelias‘‘, kas iš anksčiau išleistų, o kas ir iš savo užrašų. Ir liejosi eilutėse surimuoti žodžiai, sudėliotos mintys apie mamą, Tėvynę, pavasarį, meilę... O popietę ,,papuošė‘‘ Batakių kultūros namų moterų ansamblis, vadovaujamas Ramunės Kinderienės. Koks pavasaris be muzikos! Ne tik klausėmės, bet ir kartu dainavom.


Teksto autorė: Jūratė Beržinienė

Nuotraukos Vitos Galkauskaitės

 

 

Galerija