„Į LIETUVĄ EINU ISTORIJOS TAKAIS“
2017 m. kovo 24 d.

Pilaitės bendruomenė Kovo – 11ąją paminėjo Dapkiškių kultūros namuose. Penktadienio vakare rinkosi gausus būrys svečių ir dalyvių. Salėje, prie kėdžių sustatytų kaip vagone, mėtėsi lagaminai ir ryšuliai. Šventę be jokio pranešimo pradėjo skaitovė Emilija. Perskaičiusi eilėraštį „Kuo prasidedi tu , Lietuva“, ji uždegė žvakelę prie 1918 metų datos.  

Dainuojant Gospel chorui „Glorija“ „Žydės vosilkos mėlynai“, Birutė uždegė žvakelę prie 1940 metų datos. Ji skaitė ištrauką iš mamos tremties užrašytų atsiminimų. Dapkiškių vokalinis ansamblis dainomis „Leiskit į Tėvynę“,„Grįžtu namo“ paryškino meilę Tėvynei, didžiulį norą grįžti namo. Jaunas skaitovas Mindaugas perskaito N. Jurčiaus eilėraštį „Tremtis“. Uždega žvakelę prie 1953 metų , tremties pabaigos. Jaunieji skaitovai sako eiles apie mūsų Žemę, apie pilnas pėdas smėlio, apie Marijos globą tam mažam lopinėliui. Dainuojant „Glorijos chorui „Davė Dievas mums“ nešama Duona pro visus klausytojus ir vaišinama. Choro jaunimas padainuoja keletą smagių dainų, skirtų mūsų Tėvynei. Uždegama žvakelė prie 1990 metų datos. Renginių organizatorė primena visiems Duonelės svarbą ir sakomos eilės skirtos Kovo – 11ąjai. Uždegama paskutinė žvakutė prie 2017 metų datos. „Glorijos“ choras užpabaigia šventinį vakarą keliomis giesmėmis. Visi kviečiami pasivaišinti ir pasižiūrėti nuotraukų parodėlės iš tremties.

Bibliotekininkė Livija Šimkė

Nuotraukos Livijos Šimkės

 

 

Galerija