GAVĖNIA KĘSČIUOSE
2017 m. kovo 30 d.

Gavėnia – krikščionių pasninko, maldos, atgailos ir gerų darbų laikotarpis prieš Šv. Velykas skirtas Kristaus kančioms ir mirčiai už žmonių nuodėmes prisiminti. Ketvirtadienio vakarą bendruomenės nariai rinkosi bendrai maldai, kartu su Evangelikų liuteronų kunigu Mindaugu Dikšaičiu ir Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonu dekanu Vytautu Gedvainiu. Po maldų visi sėdo prie Agapės stalo.

Informacija Linos Baziliauskienės

Nuotraukos Linos Baziliauskienės 

Galerija