LIETUVA DURIS ATVERIA SOCIALINĮ POKYTĮ KURIANTIEMS VERSLAMS
2017 m. balandižio 04 d.

Socialinėms problemos Lietuvoje spręsti randasi naujos pažangios iniciatyvos, kylančios iš poreikio iš tiesų inicijuoti reikšmingus pokyčius mūsų visuomenėje, kurių sėkmei Lietuvoje užtikrinti dar „reikia nuversti kalnus“ - suformuoti palankius įstatymus ir sudaryti tinkamas sąlygas veikti. Dėl šios priežasties, kovo 29 dieną, LR Žemės Ūkio ministerijoje susibūrė valdžios atstovai, praktikai ir akademikai. Šiame forume dalyvavo ir Tauragės rajono atstovai, tai Tauragės rajono VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė, administratorė Laima Šveikauskienė bei Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė. Forume pranešėjai pristatė socialinio verslo situaciją Lietuvoje, galimybes tokio tipo verslams bendradarbiauti su savivaldybėmis, valdžios institucijomis.  

 

Socialiniai verslai – tai organizacijos, kurios atranda kūrybiškus, verslius sprendimus opiausioms visuomenės problemoms spręsti. Tokio pobūdžio verslai ne tik generuoja pelną, tačiau jį skiria sprendžiant skurdo, išsilavinimo galimybių stygiaus, nedarbo, sveikatos ir kitas visuomenės problemas.

Socialinio verslo forumą jau ketvirtą kartą organizavo LR Ūkio ministerija, Britų Taryba, Nacionalinio socialinės integracijos institutas (programa „NVO Avilys“) ir Geri Norai LT. Šiais metais prie renginio prisideda LR Žemės Ūkio ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, programos „Leader“ ir žemdirbių metodikos centras, Lietuvos Savivaldybių asociacija, socialinio verslo akseleravimo programa SOCIFATION, Rise Vilnius bei Lietuvos kaimo tinklas. „Tam, kad taptume pažangia valstybe, turime ieškoti alternatyvų ir pasitelkiant inovacijas, įgalinti privačias iniciatyvas, pažangius verslus, ieškoti tvarių sprendimų socialiniu ir finansiniu požiūriu”, - pabrėžė viena iš renginio organizatorių Monika Juknienė, SOCIFACTION ir NVO Avilio programos vadovė. Anot M. Juknienės, visa tai leidžia ne tik taupyti valstybės biudžeto lėšas, tačiau ir atliepia į realius, socialinę atskirtį patiriančių grupių poreikius. „O svarbiausia, kad visa tai yra daroma pozityviai ir kūrybiškai”, - sakė ji.

„Visų pirma, šis verslo modelis orientuotas ne tik į pelno siekimą - jis kartu sprendžia ir socialines problemas. Taigi, socialiniu verslu užsiima žmonės, kuriems rūpi visuomenės gerovė ar konkrečių problemų sprendimas. Dažniausiai tai – opiausios ir „nepopuliariausios“ visuomenės problemos,  kurios aktualios visame pasaulyje, tačiau jas sunku išspręsti tiek valstybės, tiek verslo pastangomis. Mes dėsime visas pastangas, kad socialinio verslo įstatymas būtų parengtas ir patvirtintas artimiausiais metais“ – optimistiškai nuteikė LR Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

Teigiamai apie socialinio verslo perspektyvas atsiliepė ir LR Žemės Ūkio ministras Bronius Markauskas: „Manau, kad turime suteikti žmonėms erdvės veikti - jie geriausiai gali pasakyti, ko vietos bendruomenei  iš tikrųjų reikia. Socialinis verslas, nukreiptas į skurdo, socialinės atskirties mažinimą, sutelkia bendruomenes, taip pat yra nepamainomas įrankis kely didelių pokyčių link“. Arūnas Survila Nacionalinės socialinės integracijos instituto programų vadovas pažymi, jog: „Socialinis verslas kiekvienais metais tampa vis populiaresnis, atsiranda vis daugiau naujų iniciatyvų ir motyvacijos dirbti šia linkme. Labai svarbu kartą metuose susitikti tiek valstybinėms institucijoms, tiek socialinio verslo iniciatyvoms tam, kad išryškėtų pagrindiniai darbai, kuriuos reikia nuveikti, jog laipsniškai gerėtų socialinio verslo aplinka Lietuvoje.“ Socialinio verslo svarbą akcentavo ir Andželika Rusteikienė, Investuotojų forumo komunikacijos ir strateginių projektų plėtros vadovė, Socifaction, Geri Norai LT partnerė: „Kasmetinis socialinio verslo forumas- tai lyg socialinį verslą Lietuvoje akseleruojantis variklis, bendram pokalbiui kasmet sutelkiantis esminius šios srities vedlius ir organizacijas, kuriančias bei formuojančias socialinio verslo aplinką“. Pranešimus skaitė LR Socialinės apsaugos ir darbo vice ministras Eitvydas Bingelis, LR Ūkio ministerijos ir Versli Lietuva atstovė Raminta Krulikauskienė. Apie gerąją patritį dalinosi Jungtinės karalystės ir Švedijos atstovai. Forumo metu buvo aptartos socialinės partnerystės galimybes Lietuvoje, pristatant ir nagrinėjant socialinio verslo vystymo gerąsias praktikas, situaciją ir potencialą, dėmesį sutelkiant į savivaldos ir vietos organizacijų bendradarbiavimo galimybes. Socialinio verslo ekspertai, akademikai ir praktikai ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio aptarė pagrindines socialinio verslo tendencijas ir augimo kryptis, siekiant kurti palankią aplinką socialinei partnerystei ir efektyviam viešųjų ir socialinių paslaugų įgyvendinimui.Pagrindinė jau ketvirtojo Socialinio verslo forumo tema - Socialinė partnerystė – santykis tarp bendruomenės, socialinio verslo ir savivaldos.

Po pietų visi forumo dalyviai darbo grupėse diskutavo apie socialinį verslą ir viešąsias paslaugas.Vakare forumo dalyviai buvo pakviesti į Socifaction projekto socialinio verslo idėjų pristatymus

Tauragės rajono VVG informacija

 

 

Galerija