STABDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS
2017 m. gegužės 04 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad stabdomas kvietimas teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) prioriteto Nr. 2 ,,Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“( kodas LEADER 19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2).

Tauragės rajono VVG informacija