„SUGRĮŽTUVĖS“ MAŽONUOSE
2017 m. birželio 28 d.

Šeštadienio popietę Mažonuose į būrį tradiciškai rinkosi kraštiečiai. Nors žemę laistė lietus, tačiau į šventę atvykę čia gimę, augę ar dabar gyvenantys žmonės, kuriems teberūpi jų šaknys, gimtinės dabartis ir ateitis, džiaugėsi gražiu susibūrimu.

Pirmiausia visi buvo pakviesti į reikšmingiausią mažoniškiams vietą – kapinaites, kur Šv. Mišias už mirusius ir gyvuosius mažoniškius laikė Pagramančio parapijos klebonas Vaidotas Vitė. Po Šv. Mišių šventės pratęsti visi sugužėjo į Mažonų bendruomenės ir kultūros namų kiemelį.

 

 

Renginys prasidėjo karvedžio Mažono, kuris istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas prieš 705 metus, pagerbimu, padedant gėlės prie šiam didžiūnui pastatyto stogastulpio. Skambant fanfarų muzikai, į dangų kylant trispalviams balionams, iškilmingai paskelbta šventės pradžia. Renginio vedėjos Laima Šveikauskienė ir Birutė Kaminskienė pasveikino susirinkusius ir pakvietė į kultūros namų salę, kur kraštietė Vilma Kybartienė pristatė savo autorinę grafikos darbų parodą. Vėliau šventės dalyviai rinkosi kiemelyje pasižiūrėti šventinės programos – meno kolektyvų pasirodymų. Koncertą pradėjo Tauragės gospel choras „Glorija” (vad. Rasa Levickaitė- Šerpytienė), gerą nuotaiką visiems dovanojo kapela „Bandonija plius“ (vad. Vytautas Krencius) su skardžiabalsėmis dainininkėmis Rasa ir Indre. Kadangi 2017 m. paskelbti tautinio kostiumo metais, prieš pasirodant Tauragės kultūros centro liaudiškų šokių grupei „Vėjava“  (vad. Birutė Sagatauskienė) buvo pristatyti Žemaičių krašto tautiniai rūbai, kuriuos pademonstravo kolektyvo šokėjai. Koncerto eigoje buvo dėkota nusipelniusiems kraštui žmonėms: Eugenijai Kybartienei, Petronelei Česnavičienei, Jolantai Skersienei, Vilmai Kybartienei, Klemai Fetingienei, Veronikai Geštautienei, Danutei Petkienei, Svajūnui Eskiui, Dariui Jonušaičiui, Juozui Giačui, renginio rėmėjams  Antanui Venckui, UAB ,,Brolenta“, UAB „Arpaula“, UAB „Daitrada“, Algimantui Kaminskui, Svajonei ir Pranui Kiniuliams, informaciniam rėmėjui – laikraščiui „Tauragės žinios“. Šiais metais  kraštiečių šventė sutapo su Joninėmis, todėl buvo pagerbti ir varduvininkai, uždegtas Joninių aukuras. Susirinkusius sveikinę  svečiai: Tauragės r. savivaldybės Tarybos narys Algirdas Mosėjus, administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas, kraštietis mero patarėjas Dovydas Kaminskas negailėjo gražių žodžių mažoniškiams, linkėjo geros nuotaikos ir gražios šventės. 

Visi buvo pavaišinti tradicine koše, namine mažoniškių šeimininkių Nijolės Paulikienės ir Eugenijos Kybartienės pagaminta gira.

Skambant taip pasivadinusiam kolektyvui „Rasa ir jos vyrai“ atliekamoms nuotaikingoms dainoms, dar ilgai kraštiečiai, kuriems gyvenime reikia ne tik duonos, bet ir muzikos, šokio, raiškaus žodžio, bendravo tarpusavyje, linksminosi. Tikimės, kad kiekvienas -didelis ir mažas, jaunas ir senas, svečias ir šeimininkas grįžęs namo galėjo ištarti- šiandien man tikrai buvo gera.

Kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ informacija

Nuotraukos Zigmas Mozūraitis

 

Galerija