BATAKIŠKIAI PAGERBTI LIETUVOS KLOJIMŲ TEATRŲ KRIVULĖJE
2017 m. liepos 03 d.

2017 m. liepos 1 d. Skaudvilėje vyko 29-oji Lietuvos klojimų teatrų krivulė. Šį renginį Lietuvos klojimo teatrų draugija nusprendė organizuoti Tauragės rajone Skaudvilės miestelyje. Į renginį buvo pakviesti 6 kolektyvai: Kauno Kazio Binkio, Klaipėdos universiteto, Girdžių klojimo (Jurbarko raj.), Bilionių mėgėjų (Šilalės raj.) ir Batakių bibliotekos skaitytojų teatrai. Taip pat renginyje pasirodė ir renginio organizatoriai Skaudvilės bendruomenės teatras.

Oras buvo lietingas, todėl renginio organizatoriams, Tauragės kultūros centro teatrinės veiklos kuratoriui, režisieriui Sigitui Kancevyčiui ir Skaudvilės bendruomenės teatro kolektyvui teko pakoreguoti programos eigą. Batakių bibliotekos skaitytojų teatras parodė spektaklį pagal J. Grušą „Lietuviška komedija". Visų kolektyvų spektaklius vertino komisija, kuriai vadovavo Klaipėdos universiteto profesorius, humanitarinio fakulteto dekanas Rimantas Balsys, Lietuvos klojimo teatrų draugijos pirmininkas Petras Bielskis, Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Laukuvos seniūnas Virginijus Ačas ir teatrologas Darius Peckus. Renginio pabaigoje apdovanojimo metu Batakių teatro kolektyvui buvo įteikta Laukuvos premija!

Diplomas už puikią vaidybą Zitai Randienei (Janina Didžiokienė) spektaklyje „Lietuviška komedija";

Diplomas už puikią vaidybą Ritai Grinienei (Konstancija Urbaitienė), „Lietuviška komedija";

Padėka Batakių skaitytojų teatro režisierei Laisvutei Pavalkienei ir kolektyvui. 

Informacija Laisvutės Pavalkienės

Nuotraukos Sigito Kancevyčiaus

Galerija