DŽIAZO DIENŲ TAURAGĖJE ATIDARYMO KONCERTAS LAUKSARGIŲ BAŽNYČIOJE
2017 m. liepos 24 d.

Paklausyti muzikinio pasaulinio masto mūsų tautiečių Vyšniauskų trio atliekamų kūrinių iš džiazo klasikos auksinio fondo prisirinko pilnutėlė Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčia. Kad kaip ir praeitais metais, šių metų džiazo dienų Tauragėje atidarymo koncertui pasirinkta ši istorinė sakralinė erdvė, reiškia jos teigiamą vertinimą, o Lauksargių miestelio bendruomenei ir bažnyčios parapijai didelė garbė priimti tokius svečius. 

Petras Vyšniauskas Lietuvos muzikos ir teatro profesorius, pasak džiazo kritikų , vienas iš stipriausių pasaulio saksofonininkų, pakvietė pailsėti nuo triukšmo ir banalybių. Jo virtuoziškai valdomo instrumento skambesys nepaliko abejingų. Kartu su trimitininku Dominyku Vyšniausku improvizuodami sukūrė daug momentų kai klausytojai, atradę momentą net nelaukdami kūrinio pabaigos, plojimais reiškė pagarbą artistams. Bažnyčios skliautuose skambėjusį vokalistės Marijos Vyšniauskaitės balsą ir vaidmenį geriausiai apibūdina koncerto pabaigoje vyskupo Mindaugo Sabučio išsakyti padėkos žodžiai, kad su savo balsu ir giedota giesme ji be abejonės būtų priimta į angelų chorą. Neprofesionaliam muzikui net nedera komentuoti to didingo akordų skambesio- tai reikia išgirsti. Tiesa norėjosi,  kad ne tik vyskupas ir manau tik keletas klausytojų gerai įvaldžiusių anglų kalbą , bet visi suprastų dainuojamų kūrinių mintį , nes nesuprantant žodžių prasmės ne taip lengva atskirti dainą nuo giesmės.

Prie klasikos koncerto derėjo irstančias šventovės sienas pridengusi Arvydo Kadžgailio gafikos darbų paroda „Senoji Prūsa“. Darbai kurti pagal kryžiuočių metraštininko pasakojimus. Tai menininko priminimai apie prūsų tautą , galėjusia tapti trečiąja baltų valstybe, apie didvyrišką tautą, pasiaukojančiai gynusią savo žemes nuo kryžiuočių ordų. Tai ir Mažosios Lietuvos žemės.

Kad šis renginys ne eilinis kultūrinis įvykis ne tik Lauksargiams, bet ir Tauragei rodo čia atvykę garbingi svečiai. Koncerto klausėsi ne tik aplinkinių parapijų kunigai, bet ir evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis, seimo narė Aušrinė Norkienė, rajono kultūros darbuotojai, korespondentai, Lauksargių seniūnas Mindaugas Giačas. Iš politikų buvo malonu girdėti sveikinimus, padėkas, pažadus ir pagalbą šventovės remontui. Norisi jais tikėti, nežiūrint, kad praeitų metų pažadai skirti lėšų šlapiuojančių grindų sutvarkymui atrodo lieka neįgyvendinti. Taigi spalio mėnesį bažnyčia savo jubiliejų 140 metų nuo pastatymo minės nepasipuošusi, vis dar tuose pačiuose nudėvėtuose sovietmečio rūbuose.

 

Jonas Dikšaitis

Nuotraukos Romualdo Vaitkaus 

Galerija