KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ SUNGAILIŠKIUOSE
2017 m. rugpjūčio 07 d.

Saulėtą liepos 29-osios pavakarę į papuoštą Sungailiškių bendruomenės namų kiemelį rinkosi ne tik bendruomenės nariai bei kaimo gyventojai, bet ir kaimynai iš Šaukėnų, Sutkų ir Užbūdupio kaimų. Rinkosi į jau gražia tradicija tapusią kraštiečių šventę ,,Aš į Tėviškę grįžtu“. Sulaukėme ir garbingų svečių - tai Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Virginija Eičienė ir Mažonų seniūnijos seniūnas Jonas Samoška. Vakaro vedėja Remigija pasveikino visus ir pristatė svečius, kurie susirinkusiems linkėjo sveikatos, laimės, sėkmės ir susiklausymo visuose darbuose, pasidžiaugė darbščiais ir grožį mylinčiais žmonėmis, kasmet gražėjančia mūsų gyvenviete. Įteikė atsivežtas dovanas.

Šventės metu pagerbti gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai. Tai Saulius ir Žydrūnė Oberauskai, Rimas ir Rasa Jankai, Romualdas ir Rasa Mickai, Elvyra Paulikienė ir Adelė Jankauskienė, Jūratė ir Edmas Vitkauskai. Padėkota ir aktyviausiems bendruomenės nariams: Editai Pužauskaitei – už dovanotą Kalėdinį spektaklį bendruomenės vaikučiams ir pagalbą tvarkant bendruomenės viešąsias erdves, Jolantai Kiniulienei bei Ruslanui ir Audrutei Puškariams – už paramą bendruomenei, Valdui Rudžiui – už pagalbą organizuojant talkas bendruomenės viešųjų erdvių tvarkymui ir aktyvų dalyvavimą jose. Visiems įteiktos padėkos ir dovanėlės.

Šventės dalyviams nuotaikingą šventinę programą atliko Tauragės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis ,,Dar pabūkim“ (vadovas Arūnas Rakevičius). Šio ansamblio atliekamos dainos ne vienam suvirpino širdį, sugrąžino jaunystės prisiminimus. Šventės pabaigoje visi buvo pavaišinti gira ir sūriu, saldumynais. Vaikučiai galėjo dūkti ant batuto, jų laukė saldumynai, kuriuos dovanojo šventės rėmėjai. Na, o vakaronėje visus linksmino šaunūs muzikantai Neringa ir Jonas. Sukosi poros ir rateliai, skambėjo dainos.

Pagrindinis šventės rėmėjas – Tauragės rajono savivaldybė.

Ačiū šventės rėmėjams: Ritai ir Vytautui Mockams, Irenai Armonienei, Mortai Gudjonienei, Virginijai Eičienei ir Birutei Bartušienei. 

Nuoširdus ačiū visiems padėjusiems pasiruošti ir pasipuošti bendruomenės namų kiemelį šiai šventei. Tai Jolantai Kiniulienei ir Raimondai Liorančienei, Reginai Švatrinienei ir Žydrūnui Bajorinui, Valdui Rudžiui ir Žydrūnui Liorančui, Juozui Gaurylai ir Aivarui Jonušaičiui.

Sungailiškių kaimo bendruomenė

Nuotraukos Valdo Rudžio ir Rasos Damulytės.

 

 

Galerija