ŽOLINĖ PAGRAMANTYJE
2017 m. rugpjūčio 23 d.

Rugpjūčio viduryje lietuviai nuo seno šventė vasaros ir rudens sandūrą, kai svarbiausi lauko darbai jau buvo nudirbti. Žolinė – tai atsisveikinimo su želmenimis ir gėlėmis diena. Javai jau nupjauti ir suvežti, uogos ir vaisiai surinkti, privirta uogienių. Moterys šią dieną rinkdavo gražiausias laukų gėleles, vaistažoles, dėkodavo Žemei už derlių ir grožį. Ūkininkai šiai šventei iškepdavo duonos iš šviežio derliaus ir padarydavo alaus, giros. Žolinių švęsti susirinkdavo visa giminė, buvo prisimenami ir giminės mirusieji. Buvo tikima – kas neateis kartu švęsti per Žolinę, bus neturtingas. 

Žolinė - Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena, bažnyčiose rengiami iškilmingi atlaidai. Taip nuo seno Pagramančio bažnyčioje buvo švenčiami didžiausi atlaidai – Žolinės. Šiemet antri metai, kaip Pagramančio parapijos klebono Vaidoto Vitės iniciatyva, atgaivinti Žolinės atlaidai. Atlaidai prasidėjo Šv. Mišiomis Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kurias vedė mons. prof. teol. dr. Arvydas Ramonas iš Klaipėdos. Taip pat dalyvavo svečias kunigas Česlovas Degutis iš Švėkšnos, giedojo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, dainavimo katedros dėstytoja Aušra Liutkutė, vargonavo vargonų ir klavesino katedros docentė Jarūnė Barkauskaitė. Po mišių bažnyčioje koncertavo GOSPEL choras „Glorija“ vadovė Rasa Levickaitė-Šerpytienė.

Po atlaidų Pagramančio bažnyčioje, iškilminga eisena su žolynais, kurios paruošė Mažonų seniūnijos bendruomenės, įstaigas, organizacijas bei pavieniai gyventojai, keliavo į miestelio stadioną. Čia koncertavo jungtinė kapela „Mingė“ ir „Dorė“ iš Klaipėdos, „Bandonija plius“ iš Tauragės, o mažuosius linksmino „Mylimukų šalis“ iš Raseinių. Šventės dalyviai linksmai šoko, dainavo, vaišinosi šiupiniu, gardžia žolelių arbata.

Dėkojame visiems prisidėjusiems darbais, parama ir visokeriopa pagalba, rengiant Žolinių šventę. Nuoširdus ačiū visiems už sukurtas gražias žolynų kompozicijas ir kitą metą lauksime jūsų dar gausesnio dalyvavimo.


Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“

Nuotraukos Tomo Kalašinsko ir Nojaus Mockaus

  

Galerija