TAURAGĖS ATSTOVAI LIETUVOS KAIMO PARLAMENTO III SESIJOJE
2017 m. rugsėjo 25 d.

Rugsėjo 22-23 d.d. Ukmergės r. Taujėnų dvare Lietuvos kaimo bendruomenių ir Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos sušaukė Lietuvos kaimo parlamento III sesiją. Sesijoje dalyvavo atstovai iš 41 Lietuvos rajono, kaime veikiančių organizacijų bei Lietuvos valdžios institucijų. Tauragės rajonui atstovavo Tauragės rajono VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė, VPS administratorė Laima Šveikauskienė, Kęsčių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Baziliauskienė ir Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas. Lietuvos kaimo parlamento III sesijos dalyvius pasveikino LR Seimo nariai Guoda Burokienė ir Audrys Šimas ir pabrėžė šio renginio svarbą, telkiant visus socialinius partnerius išreiškiant Lietuvos kaimo balsą. Pirmąją dieną pranešimus skaitė: LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius, LR VRM viceministras Giedrius Surplys, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė, Europos kaimo parlamento organizatorius iš Suomijos Kim Smedslund bei kaimo plėtros atašė Briuselyje Jurgita Stakėnienė. 

Pranešimuose buvo akcentuota, kad vieni iš pagrindinių šio periodo tikslų - gyventojų įtraukimas į veiklas, kurios prisideda prie ekonomikos augimo kaime, kad būtų kuriama žmonių finansinė gerovė, kad būtų ir toliau puoselėjamas bendruomeninis judėjimas. Buvo keliamas klausimas, kaip išvaduoti bendruomenės savanorius, pavargusius nuo administracinės naštos?

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė savo pranešime pristatė situaciją po dviejų Lietuvos kaimo parlamento sesijų. Džiaugėsi, kad valdžios atstovai „nepadeda“, bet tariasi kaip su lygiaverčiais partneriais, klauso ką kalba bendruomenininkai, gal dar nevisada išgirsta, bet tai jau žingnis į priekį. Ypatingą dėmesį Jolanta Marija Malinauskaitė skyrė bendruomeninio judėjimo idėjai ir dvasiai. Svarbiausia, kad projektai ir ūkinė bendruomenės veikla neužgožtų bendruomeninio judėjimo idėjos, kad svarbiausias tikslas yra rūpestis žmonių gerove, o projektai, ūkinė veikla yra tik priemonės tikslui pasiekti. Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkė Reda Kneizevičienė kalbėjo apie paslaugų perdavimo bendruomenei mechanizmus pristatė naujausią tyrimą apie socialinių paslaugų poreikį bei teikimo galimybes. LR Ūkio ministerijos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė kalbėjo apie verslo situaciją kaime. LR vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pristatė naujienas apie regioninės plėtros tarybas, kuriose turi tartis ne tik merai, bet visi socialiniai partneriai. LR žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė kalbėjo apie 2014-2020 m. kaimo plėtros programą, LEADER programos įgyvendinimo problematiką bei naujienas. Svečias iš Suomijos, EKP organizatorius, Kim Smedslung, ragino gerai padirbėti ir III sesijos rezoliuciją pateikti Europos kaimo parlamentui. Po pietų kaimo parlamento dalyviai susiskirstę į keturias darbo grupes:

• 2014-2020 metų LEADER programa: ar tokios mes tikėjomės?

• Socialinio verslo iššūkiai

• Paslaugų perdavimas vietos bendruomenei: mitas ar realybė?

• Kaimo vizija po 2020 metų

aplankė12 Ukmergės ir Panevėžio rajono bendruomenių, kur buvo pristatyta 17 sėkmingų 2007 – 2013 metų periode įgyvendintų projektų.

Antrąją parlamento dieną Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius pristatė ES Socialinio verslo reglamentavimą ir geruosius pavyzdžius, LVBOS pirmininkė pristatė atliktą tyrimą "Vietos bendruomeninių organizacijų paslaugų teikimo analizė", darbo grupių vadovai pristatė pamatytus projektus, iškeltas problemas ir suformulavo svarbiausius uždavinius, ką turime pirmiausiai atlikti mes, bendruomenininkai, kokie svarbiausi sprendimai turi būti priimti vietos, nacionaliniame ir Europos lygmenyje, kad Lietuvos kaimas atsitiestų ir klestėtų. Parlamento pabaigoje LR Seimo narė Guoda Burokienė įteikė aktyviems vietos bendruomenių nariams padėkos raštus. Padėkos raštu apdovanota ir Tauragės rajono Kęsčių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Baziliauskienė.

Tauragės r. VVG informacija

 

Galerija