BENDRUOMENĖS TALKA LOMIUOSE
2017 m. rugsėjo 26 d.

Savaitgaly nemažas būrys vyrų susirinko į talką, naujajame parke ruošė vietą gautiems treniruokliams ir vaikų žaidimų aikštelės įrengimui. Bėda ta, kad žemė įmirkusi nuo gausaus lietaus, iškasus duobę ši tuoj prisipildydavo vandens. Vieni kasė duobes skiedinio pylimui, kiti iš jų šalino vandenį. Bet darbas buvo spartus, saulėta diena džiovino žemę ir kėlė darbo našumą.

Vakare ne tik vyrai džiaugėsi padarytu darbu. Po kelių dienų ( jei leis oro sąlygos) išdžius skiedinys, ant suformuotų betono kvadratų bus surikiuoti treniruokliai, kuriais naudosis visi – ir vaikai, ir suaugusieji. Tik gaila, kad talkoje nedalyvavo kaimo jaunimo atstovai, nors buvo pažadėję ateiti padirbėti…

Bendruomenė dėkoja neabejingiems visų labui bendruomenės vyrams: Remigijui ir Juozui Užkurams, Giedriui ir Lukui Valuntams, Vaidotui Valinčiui, Kęstučiui Jakučiui, Aliošai Uljanovui, Dainiui Rutkeviliui, Algiui Aukštaičiui, Kazimierui Martišiui, Jonui Laugaliui, Algimantui Ramanauskui.

Už gardų kugelį darbininkai dėkoja Ritai Gumuliauskienei, už gaivias sultis – Virginijai Jurgaitienei.

Bendruomenės informacija ir nuotraukos

Galerija