KVIETIMAS
2017 m. spalio 20 d.

2017 m. spalio 30 d. 15 val.00 min kviečiamas Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdybos/ vietos projektų atrankos komiteto posėdis .

Posėdis vyks Kudirkos g. 9, Tauragė, 


DARBOTVARKĖ:

1. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

2. Dėl Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ vietos projekto „Pagramančio miestelio daugiafunkcinio paslaugų centro įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ tvirtinimo ir paramos skyrimo.

3. Dėl Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos vietos projekto „SUPERVIETA – ŽAISK IR PAŽINK!“ tvirtinimo ir paramos skyrimo.
 
 

 

 VVG informacija