KVIETIMAS
2017 m. spalio 26 d.

 Lietuvos kaimo pėltros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai

Tauragė

Tauragės miesto seniūnija,

V. Kudirkos g. 9, Tauragė

2017-10-31
 
 

  

10.45 – 11.00

 
Dalyvių registracija, sutikimo kava;
 

11.00 – 13.30

 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 – 14.00
 
14.00 –14.15
 
Pranešimai:

„Vietos plėtros strategijų administravimo modelis“

„Socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, projekto ir socialinio poveikio matavimo pristatymas“

Nereikšmingos (de minimis) pagalbos nustatymas  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER vietos projektams“

 
Diskusija;
 
 
Seminaro apibendrinimas, kava;