TAURAGĖS R. VVG DALYVAVO SUSITIKIME SU NMA
2017 m. spalio 27 d.

Spalio 24 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra organizavo konferenciją, į kurią pasidalinti patirtimi VVG strategijų įgyvendinimo klausimais susirinko nemažai VVG atstovų ir kitų suinteresuotų asmenų iš visos Lietuvos. Konferencijoje dalyvavo Tauragės rajono VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė ir VPS administratorė Laima Šveikauskienė. 

Renginį pristatęs NMA direktorius Erikas Bėrontas pabrėžė, kad tik abiem pusėms diskutuojant bus galima sutarti tam tikrais klausimais ir priimti naudingus sprendimus, paragino išklausyti parengtus pranešimus, tuomet pasidalinti nuomonėmis ir pastebėjimais. Renginio dalyviams buvo skaityti keli aktualūs pranešimai. Agentūros Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė apžvelgė vietos plėtros strategijų administravimo aktualijas, atkreipė dėmesį į dažniausiai daromas projektų vykdytojų klaidas įgyvendinant strategijas, atsakė į dažniausiai kylančius pareiškėjų klausimus pateikus paraišką ar įgyvendinant projektą. Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus atstovas Audrius Ilgevičius supažindino dalyvius su galimais rizikų padaryti pažeidimą atvejais įgyvendinant projektus – sukurtas dirbtines sąlygas ir kt., dalinosi žiniomis, kas yra pažeidimas, kaip jį identifikuoti, ką daryti jį identifikavus bei kaip minėtų pažeidimų išvengti.

Taip pat buvo aptarta itin aktuali pirkimų tema, pristatytas pirkimų vykdymas tiek pagal įstatymą, tiek pagal taisykles, buvo aktyviai diskutuojama pirkimo derinimo, išankstinio projektų vertinimo klausimais. Pranešimą apie pirkimų aktualijas konferencijos dalyviams skaitė Viešųjų pirkimų skyriaus atstovė Lina Kandyba. Atsakymus į susirinkusiesiems rūpimus klausimus teikė ir kiti NMA atstovai, taip pat kolegos iš Žemės ūkio ministerijos – žemės ūkio ministro patarėjas Dalius Žilinskas, Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė.

 

 

Galerija