ŽŪM ORGANIZUOTAS SEMINARAS TAURAGĖJE
2017 m. lapkričio 02 d.

2017 m. spalio 31 d. Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Tirevičienė, VPS VP administratorė ir viešųjų ryšių specialistė Laima Šveikauskienė, buhalterė Dalia Petrošienė , valdybos nariai, bendruomenių atstovai, potencialūs paraiškų teikėjai, dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare tema „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“ . Seminare, kuris vykoTauragėje, tris pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė, kalbėjo apie vietos plėtros strategijų administravimo modelį, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir bus taikomas vietos projektams pateiktiems pagal naujus kvietimus teikti vietos projektus, kurie skelbiami nuo rugsėjo mėnesio, aptarė vietos projektų įgyvendinimo ir stebėsenos klausimus.

Pristatė socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ naujienas. Pranešimo metu buvo pateiktas socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės projektas ir pristatyta socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė ir metodika. Pranešėja pateikė informaciją apie tai, kas galėtų būti socialinio verslo vietos projektų vykdytojais, pristatė socialinio verslo modelių pavyzdžius, socialiniam verslui taikomus kriterijus. Taip pat buvo pristatytas „Nereikšmingos (de minimis) pagalbos nustatymas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ vietos projektams“. Pranešėja paaiškino koks yra de minimis pagalbos reglamentavimas, kaip jį reikia taikyti. Seminaro pabaigoje Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Mizejė pristatė ekonominio gyvybingumo kriterijus, skaičiavimo metodiką ir kita.  

Galerija