INFORMACIJA
2017 m. lapkričio 03 d.

TAURAGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2017 M.SPALIO 30 D. POSĖDŽIO 

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Tauragės rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ / veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-7.2“, tinkamumo gauti paramą.

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 154 punktu bei atsižvelgiant į Tauragės rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šie sprendimai:

1. Skirti lėšas šiems vietos projektams įgyvendinti:

1.1. Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos vietos projektui „SUPERVIETA – ŽAISK IR PAŽINK!“ pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“  kodas Nr. TAUR-LEADER-6B-I-1-1 skirti 24403, 00 eur. (su PVM).

1.2. Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ vietos projektui „Pagramančio miestelio daugiafunkcinio paslaugų centro įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas Nr. TAUR-LEADER-6B-I-1-2 skirti 24403, 00 eur. (su PVM).

Protokolo kopija