PATALKYS MAŽONUOSE
2017 m. lapkričio 13 d.

Rudenį, kai laukai nebedžiugina įvairiaspalviais žiedais, stovi auksinį rūbą nusimetę medžiai, ilgėja vakarai, Mažonuose jau kuris laikas puoselėjama tradicija rinktis į krūvą pasidžiaugti rudens gėrybių gausa, aptarti nuveiktus darbus.

Tad vėsų lapkričio 10-osios vakarą mažoniškiai, svečiai rinkose į šventiškai išpuoštus bendruomenės ir kultūros namus švęsti darbų patalkio.

Šventė prasidėjo „gaspadorių troboje“ vykstančiu subruzdimu, laukiant patalkio šventės, kurį šauniai inscenizavo bendruomenės pirmininkė Laima Šveikauskienė, mažoniškiai teatralai Stefa ir Jonas. Į salę su daina sugužėjęs talkininkų būrys- Mažonų kultūros namų moterų ansamblis šeimininkams įteikė pabaigtuvių pyragą ir simbolinį pabaigtuvių vainiką. Pasveikinusi susirinkusius, šeimininkė pasidalino senolių išmintimi apie darbą, duoną, pristatė naują žemdirbystės sritį- kanapių auginimą atradusio bendruomenės nario Gintauto Žebelio produkciją – kanapių arbatą.

„Išties kaime yra daug puikių dalykų, kuriais galime džiaugtis ir didžiuotis. Tai  darbštūs bendruomenės žmonės, ūkininkai, žemdirbiai“- įteikdama prisiminimo dovanėles kalbėjo bendruomenės pirmininkė Laima Šveikauskienė. Mažoniškiai be galo myli ir puoselėja savo sodybas. Tuo buvo galima įsitikinti apžiūrint foto nuotraukų parodą „Mūsų kaimas - 2017 m.“. Džiugu, kad kaimo žmonės užmigti negali gėlės žiedo nepaglostę. Tad neliko nepastebėti ir grožį puoselėjančių sodybų šeimininkai, kuriems taip pat įteiktos prisiminimo dovanėlės.

Kaime turime nemažai žmonių, kurie neįsivaizduoja gyvenimo be knygos, yra aktyvūs Mažonų bibliotekos lankytojai. Aktyviausiems knygos mylėtojams Mažonų bibliotekininkė Ginta Bartkienė įteikė Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skirtas padėkas, simbolines dovanėles.

Meninėje programoje gerą nuotaiką susirinkusiems dovanojo Mažonų kultūros namų moterų ansamblis, vadovaujamas Birutės Kaminskienės, subtiliai atliekamais kūriniais visus žavėjo Tauragės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Dar pabūkim“, vadovaujamas Arūno Rakevičiaus.

O koks gi patalkys be vaišių? Visi susirinkusieji buvo pavaišinti kaimo šeimininkių darytu kastiniu, bulvėmis, kopūstais, naminiu sūriu, gira. 

Po visų šventinių „procedūrų“ kaimo žmonės dar ilgai bendravo tarpusavyje, grojant smagiai muzikai traukė dainą, sukosi šokio sūkuryje. Juk nieko negali būti geriau už bendrystės palaimą, kuri, lyg sukurtos šilumos šaltinis, dar ilgai šildys ir po šventės.

Esame širdingai dėkingi šventės rėmėjams ir pagalbininkams: Irenai ir Jonui Rudžiams, Eugenijai Kybartienei, Stefai Samoškienei, Dariui Jonušaičiui ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie renginio. 

Bendruomenės informacija 

Galerija