SMAGIOJE ADVENTO VAKARONĖJE LOMIŠKIAI DAVĖ GARO!
2017 m. lapkričio 28 d.

Lomių kultūros namų salė seniai bebuvo regėjusi tokio gausaus klumpių sunešimo! Suėjo daug lomiškių, suvažiavo ir svečių - Vaitimėnų bendruomenės saviveiklininkai su savo šaunia kapela ir puikiu moterų ansambliu. Atvyko ne tuščiomis – su gardaus kugelio puodu! 

Vakaronėje trankiai griežė grupė bandonininkų iš „Velnio tuzino“! Vakarą vedė kultūros namų šeimininkė Lijana Kiltinavičienė . Stalai buvo nukrauti susineštomis vaišėmis, o gera nuotaika liejosi per kraštus. Skambias dainas sutartinai traukė Vaitimėnų moterys, joms pritarė ir plojo visi salėje sėdėjusieji. Sveikinimo žodį tarė bendruomenės pirmininkė Elena Bazinienė, džiaugėsi gausiu lomiškių dalyvavimu, dėkojo svečiams, linkėjo iki soties prisišokti, prisišėlti, kad keturias savaites rimtyje galėtume laukti Gerosios Naujienos – kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės.

Daina keitė dainą, šokis šokį. Griežikai braukė devynis prakaitus. O kai visos kapelos susijungė (vaitimėniškiai, lomiškiai Algimantas Ramanauskas ir Onutė Jakienė, tauragiškiai - Velnio tuzino griežikai) nuo šokėjų nugarų kilo smagus garas!

Kokia advento vakaronė be senovinių šokių! Jų vakaronės dalyvius mokė ne tik žinovė Lijana, bet ir Lomių žemėje gimęs ir augęs Juozas Jakas, bandonininkės Onutės Jakienės vyras. Nereikėjo nieko raginti. Visi vaišinosi, šoko, dainavo, šėlo – visiems buvo smagu pabendrauti, sueiti būrin smagiai pasilinksminti. 

Bendruomenė dėkoja Lijanai Kiltinavičienei už smagią vakaronę, svečių sukvietimą. Padėka Algimantui ir Daliai Ramanauskams, padėjusiems gražiai paruošti salę renginiui. Dėkojame mūsų šauniajam fotografui Nerijui Žiurkui. Tai jo dėka galime visiems parodyti smagios vakaronės Lomiuose akimirkas!

Bendruomenės informacija

 

Galerija