LOMIŲ PADANGĘ NUŠVIETĖ ĮŽIEBTA EGLUTĖ!
2017 m. gruodžio 17 d.

Savaitgalio pavakarę į kultūros namus traukė kaimo gyventojai. Skelbimai kvietė dalyvauti padėkos bei eglutės įžiebimo šventėje.

Renginį vedė bendruomenės aktyvo narė Lolita Užkurienė. Pradžioje svečiai ir namiškiai žiūrėjo vaikų dienos centro jaunųjų aktorių parengtą lėlių teatro spektakliuką K. Kubilinsko „Strakaliukas ir Makaliukas“ ( režisierė G. Pavalkytė – Vasiliauskienė).

Po spektaklio prasidėjo renginys, skirtas bendruomenės veiklos apibendrinimui, padėkoms už darbą. Tylos minute buvo pagerbti 2017 – aisiais išėję amžinybėn lomiškiai. Bendruomenės pirmininkė Elena Bazinienė apžvelgė nueinančius metus. Jie išties buvo svarūs – įgyvendinti net penki projektai, kuriuos finansavo Lietuvos žemės ūkio ministerija bei Tauragės rajono savivaldybė. Ekranu vienas po kito slinko užfiksuotos veiklos akimirkos. Pirmininkė dėkojo šeimoms, vardijo lomiškius, be kurių bendruomenės veikla būtų apmirusi.

LR Seimo narės Aušrinės Norkienės padėjėja Sandra Trukaitė - Valinčienė, įpareigota rajono mero S. Mičiulio, įteikė padėką bibliotekininkei Gintarei Pavalkyei – Vasiliauskienei už nuoširdų darbą su dienos centro vaikais. Už nuoširdų darbą bendruomenės labui Gintarei dėkojo pirmininkė, dėkojo patys vaikai. Salė pritariamai plojo.

Džiugu, kad Lomių gyvenvietė gausėja - šiais metais čia naujai apsigyveno net septynios šeimos! Visų jų atstovai atsiliepė į kvietimą ir dalyvavo šventėje, buvo apdovanoti knygomis bei simboliniais angeliukais.

Renginyje savo gebėjimus demonstravo jaunieji lomiškiai, besimokantys Tauragės muzikos mokykloje bei mokinių kūrybos centre. Pramoginius šokius šoko Agota Marozaitė su savo partneriu Matu Paupariu, Elena Valinčiūtė ir Monika Čiapaitė dainavo, grojo pianinu.

Šventėje dalyvavęs liuteronų evangelikų kunigas Karolis Skausmenis linkėjo šventę kurti savo dvasioje nepamirštant tikrosios kalėdinių švenčių prasmės.

Nelauktai į sceną įsiveržė besibaigiančių 2017 – jųjų metų simbolis Gaidys (Rasa Maulienė) bei ateinančių 2018 – ųjų simbolis Šuniukas ( Lijana Kiltinavičienė). Jų varžytuves netikėtai nutraukė į salę įšlamėjęs Kalėdų Senelis su svita. Svečiai tuojau pasigedo salėje eglutės ir pakvietė nieko nelaukus visus išeiti į lauką įžiebti žaliaskarę, kad kaimas nušvistų kalėdine šviesa! 

Įvairiomis spalvomis sužibo eglutė, visi džiaugėsi, o Šuniukas ir Gaidys kvietė visus į ratą sušilti,  pažaisti liaudiškų žaidimų. Ratas gana didelis, į jį sustojo apie 120 dalyvių!

Bendruomenės namuose vakaronė tęsėsi prie vaišėmis nukrauto stalo. Lomiškiai arčiau susipažino su naujaisiais gyventojais, bendravo. Bendruomenės pirmininkė su aktyvo nariu J. Šveikausku dalijo lomiškiams  simbolinius angeliukus, kurie apsaugotų šeimas nuo nelaimių, ligų.

Bendruomenės informacija

Nuotrauka Nerijaus Žiurkaus, Sandros Valinčienės 

Galerija