BATAKIŲ KALĖDOS – „PRISIDĖK“
2018 m. sausio 02 d.

Lapkričio pabaigoje mūsų bendruomenės aktyvas paskelbė akciją ,,Batakių Kalėdos. Prisidėk“. Šia akcija buvo siekiama pasidalinti bendruomeniškumu, gerumu ir kartu sukurti jaukią Kalėdų šventę. 

Į mūsų kvietimą atsiliepė ir akcijoje dalyvavo nemažas būrys žmonių, todėl pavyko įgyvendinti visus numatytus uždavinius: išpildytos 13- os vaikų svajonės, miestelio centre pastatyta prakartėlė, kultūros namuose surengtas teatralizuotas koncertas, Batakių eglutės įžiebimo šventė, o dosnus Kalėdų senelis aplankė ir apdovanojo pačius mažiausius ir vyriausius Batakių gyventojus. 

Bendruomenės aktyvas nuoširdžiai dėkoja šiems žmonėms, savo darbais ir piniginėmis lėšomis prisidėjusiems prie Batakių Kalėdų šventės kūrimo: Vida Tinginytė - Kučinskienė, Lina Bertulytė – Abraitienė, Mindaugas Tamašauskas, Greta Griniūtė, Donata Adomaitytė, Vida ir Virginijus Jokubauskai, Ona ir Audrius Sinkevičiai, Lina ir Laimonas Ūseliai, Angelė Skačkauskienė, Renata ir Rimas Vidrai, Laisvutė ir Gintautas Pavalkiai, Vacė Zofija Kubilienė, Laima ir Rimvydas Varanavičiai, Reda ir Rimantas Šegždai, Jolanta ir Virginijus Svikliai, Živilė Stirbienė, Eugenija Lazdauskienė, Seniūnijos administracijos darbuotojai, Roma ir Jonas Šimaičiai, Jolanta Bernotienė.

Taip pat dėkojame Batakių pagrindinės mokyklos mokiniams ir mokytojoms, už gražų teatralizuotą koncertą. 

Bendruomenės aktyvas. 

 

Galerija