INFORMACINIS RENGINYS
2018 m. sausio 05 d.

Tauragės  rajono vietos veiklos grupė planuoja skelbti kvietimus paramai gauti pagal VPS priemones / veiklos sritis:
1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas;
2. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti;
3. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti
ir  kviečia 2018 m. sausio 10 d. 15 val. adresu V. Kudirkos g. 9 į informacinį renginį, kur potencialūs paraiškų teikėjai bus susipažinti su reikalavimais teikiamiems projektams.
VVG informacija

 

 VV