KVIETIMAS Nr. 2
2018 m. sausio 29 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) prioriteto Nr. 2 ,,Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-3.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt,  taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė.  

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. sausio 15 d. 8.00 val. iki 2018 m. vasario 19 d. 15.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu:  Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonu 8 603 32 607, 8 682 25 586, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.(penktadieniais iki 15.45)

Visą informaciją rasite čia