LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA
2018 m. sausio 18 d.

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 

2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

http://old.zum.lt/index.php?-375933829

Tinkami pareiškėjai:

- kaimo bendruomenė;

- rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.), įskaitant VVG, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos;

- nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.). 

 

Remiamos veiklos sritys:

- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis);

- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas) ir priežiūra (toliau – antroji veiklos sritis);

- renginių organizavimas (toliau – trečioji veiklos sritis).

Paramos paraiškas priima Nacionalinė mokėjimo agentūra (agentūra)

nuo 2018 m. sausio 22 iki vasario 23 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

- spausdintine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

- elektronine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

Prireikus pagalbos, patarimų, konsultacijos mes visada pasiruošę padėti. Kreipkitės į Tauragės r. VVG darbuotojus tel. 8 682 25 586 VVG pirmininkė Nijolė, 8 687 55928 administratorė Laima

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt) interneto svetainėse.