ĮVYKO INFORMACINIAI MOKYMAI PAREIŠKĖJAMS
2018 m. sausio 18 d.

Šių metų sausio 16-17 d. Tauragės rajono vietos veiklos grupė organizavo mokymus potencialiems pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal pagal Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“. Mokymų temos „Darbo vietų kūrimas“ ir „Įmonės veiklos analizė“.  

Mokymų metu buvo aptarta verslo plano esmė, išoriniai ir vidiniai verslo plano tikslai, verslo plano vertė bei kūrimo fazės. Taip pat buvo apžvelgta verslo plano dalys, informacija apie verslą, verslo istoriją, produktą/paslaugą. Išsiaiškinta, kas yra rinka, konkurencija, aplinka, tiekėjai; paskirstymas, skatinimas, reklama; pozicionavimas bei kainodara; valdymas, žmogiškieji ištekliai, patalpos/veiklos vieta, veiklos reglamentavimas/ teisinė aplinka; biudžetas, pelno ir nuostolių prognozė, pinigų srautų prognozė, balanso prognozė. Taip pat buvo peržiūrėta, kaip rengti verslo planą, kokios dažniausios verslo plano rengimo klaidos, bendrasis verslo plano vertinimas ir ekonominio gyvybingumo vertinimas. 

Galerija