LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO KONCERTAS BATAKIUOSE
2018 m. kovo 06 d.
Lietuva - tėvynė, Batakiai – gimtinė
Arba tavo žemė, kur tu gyvenai,
Šimtą kartų, sese, šimtą kartų, broli,
Pasakyk, kad gera ir gražu čionai.

Šiais žodžiais bendruomenės ,,Aukaja" pirmininkė Rita Grinienė kreipėsi į Batakių krašto žmones kviesdama į šventinį renginį ,,Ir visus mus Lietuva augino". Kas pamatė, paskaitė, išgirdo kvietimą, tas atskubėjo į valstybės šimtmečio minėjimą, kartu dainavo, skandavo tą brangų mums žodį Lietuva! Lietuva! ...

 Maži ir dideli, jauni ir pagyvenę - visi nuotaikingai sveikino Lietuvą

Šiai iškiliai šventei ruošiantis daug darbo, kūrybos, savo asmeninio laiko atidavė mokytojos Inga Žiaušienė, Rita Grinienė ir bendruomenės narė Jolanta Sviklienė.

Laisvutė Pavalkienė,

Nuotraukos Vidos Kasputienės, Justinos Šemeklienės.

 

Galerija