JUBILIATĖ ONUTĖ JAKIENĖ NUO METŲ NAŠTOS NESIJAUČIA PAVARGUSI
2018 m. kovo 06 d.

Lomių bendruomenės kultūros namuose įvyko nuoširdi šventė – paminėtas iškilios šio krašto šviesuolės, liaudiškos muzikos gerbėjos ir puoselėtojos Onutės Jakienės aštuoniasdešimtųjų gimimo metinių sukaktis.

Nuo ankstyvos vaikystės pamilusi bandoniją, Onutė kartu su vyru Juozu ne vieną dešimtmetį griežė Lomių kaimo kapeloje. Įsiliejusi į rajono bandonininkų gretas jubiliatė daug metų dalyvavo rajono, respublikos šventėse, ne kartą koncertavo Lietuvos televizijoje garsindama Tauragės kraštą. 

Jubiliejiniame renginyje dalyvavo daug svečių ir Onutės gerbėjų. Sveikino ne tik giminės ir artimieji – už ilgametę koncertinę veiklą dėkojo ir sveikino Tauragės rajono mero pavaduotoja Virginija Eičienė , kartu įteikdama ir mero padėką. Kultūros centro direktoriaus vardu kalbėjo ir padėką įteikė ilgametė kultūros darbuotoja Mamertina Balserytė. Ilgametę „Velnio tuzino“ bandonininkų ansamblio dalyvę sveikino kolegos muzikantai. Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė Mažonų seniūnas Jonas Samoška.

Onutės gyvenimas išties įdomus. Kol vaikai dar buvo mokyklinio amžiaus, Jakų šeimos kapela buvo gana populiari. Ne vienas vestuves ar krikštynas atgrojo, dalyvaudavo ne tik Lomių kaimo šventėse, bet ir įvairiuose festivaliuose.

Šventės metu ekranu bėgo vaizdai su Jakų  šeimos kapelos bei įvairių švenčių vaizdais, kuriuose grojo Onutė Jakienė. Jubiliejinę šventę paįvairino Lomių kultūros namų moterų ansamblio bei meno vadovės Emos Pavalkytės dainuojamos dainos. Vingrias liaudiškas melodijas smagiai trenkė gausus „Velnio tuzino“ giežikų būrys.

Sujaudinta dėmesio ir sveikinimų, padėkos žodį tarė jubiliatė Onutė Jakienė. Sakė dar nejaučianti metų naštos, dar nesiruošianti išleisti bandonijos pensijon, nes dar ne viskas išgrota... 

Nuoširdus bendravimas tęsėsi prie vaišėmis nukrauto stalo.


Lomių kaimo bendruomenės informacija

Nuotraukos G. Vasiliauskienės

 

 

Galerija