KVIEČIAME Į ATASKAITINĮ VVG SUSIRINKIMĄ
2018 m. kovo 19 d.

2018 m. kovo 27 d. 15 val. V. Kudirkos g. 9 (seniūnijos salėje) įvyks Tauragės rajono vietos veiklos grupės kasmetinis ataskaitinis susirinkimas už 2017 m.

DARBOTVARKĖ:

1. Bendra VVG pirmininko ir valdybos pirmininko ataskaita.

2. Finansinė ataskaita
3. Revizinės komisijos ataskaita.
4. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus VVG narius aktyviai dalyvauti.

Pirmininkė N. Tirevičienė

  vvvv