PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5
2018 m. balandižio 06 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) prioriteto Nr. I “Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas” priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai.“ Nr. LEADER-19.2-4.2 finansavimo sąlygas.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 9 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 28 d. 15.00 val. 

Informacija apie kvietimus teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonais 8 603 32 607, 8 672 19796, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.(penktadieniais iki 15.45 val.)

Informacija apie kvietimus teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonais 8 603 32 607, 8 672 19796, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.(penktadieniais iki 15.45 val.) 

 Visą informaciją rasite čia.