KVIETIMAS
2018 m. kovo 19 d.

 

INFORMACINIS RENGINYS


2018-04-24 
Vilties g. 2, Mažonų kultūros / bendruomenės namuose, Mažonų k., Mažonų sen., Tauragės r. sav.

Renginio tikslas – ugdyti bendruomeniškumą, savitarpio pagalbą, skatinti naujų technologijų diegimą bei didinti užimtumą – darbo vietų kūrimą.

13:45 - 14:00  Registracija, sutikimo kava.

14:00 - 14:10   Įžanginis žodis
Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė, VPS įgyvendinimo projekto vadovė Nijolė Tirevičienė

14:10 - 14:40 Žalioji energetika. Bendruomenių energetikos projektai svetur - pavyzdžių apžvalga. Bendruomeninis verslas - teisiniai modeliai, formos, pavyzdžiai.
Kauno regioninės energetikos agentūros (KREA) projekto vadovas dr. Tercizijus Varkala

14:40 -15:20  Atsinaujinančių išteklių energetikos technologijos ir jų naudojimo patirtis
Lietuvos energetikos institutas, atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vyr. mokslo darbuotojas dr. Vaclovas Kveselis 

15:20 -15:50 Vėjo energetikos technologijos ir plėtros galimybės Lietuvoje.
Lietuvos energetikos institutas, atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas dr. Mantas Marčiukaitis

15:50 -16:20 Maisto produktų liofilizavimas - perspektyvi džiovinimo technologija sveiko maisto pramonei.
ASU, Agronomijos fakultetas, Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas  doc. dr. Aurelija Paulauskienė 

16:20 - 16:30  Aktyvaus verslo erdvė "Spiečius": kas tai ir kuo naudinga verslui?  
VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė regione Vaida Tamošaitė

16:30 - 16:50 Kvietimai teikti paraiškas pagal „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016- 2018 m. vietos plėtros strategija“ (VPS) priemones.
Tauragės rajono vietos veiklos grupės VPS įgyvendinimo projekto  vadovė Nijolė Tirevičienė

16:50 - pagal poreikį - Diskusijos

Organizatoriai:
Tauragės rajono vietos veiklos grupė
Atsakingas asmuo VPS projekto vadovė Nijolė Tirevičienė, tel. pasiteiravimui 8 68225 586
El. paštas nijoletireviciene@gmail.com 

 Renginio programa