ŽYGAIČIUOSE ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „JUDĖKIME Į SVEIKATĄ“
2018 m. balandižio 22 d.

Žygaičių kaimo bendruomenė „ŽYGAVA“ baigė įgyvendinti projektą „JUDĖKIME Į SVEIKATĄ“, finansuojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Projekto tikslas – skatinti vietos žmonių bendruomeniškumą, kreipiant dėmesį į jų laisvalaikio organizavimą ir sveikos gyvensenos propagavimą.  Bendra projekto vertė – 8750 Eur. Paramos lėšomis mokama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projektų lėšų, t. y . – 7000 Eur. Tauragės rajono savivaldybės administracija parėmė ne 10 proc., kaip buvo prašoma, o netgi – 20 proc., t. y. – 1750 Eur.. Bendruomenė yra dėkinga Tauragės rajono savivaldybės administracijai už piniginį indėlį. Birželio – rugpjūčio mėnesiais vykusio projekto metu buvo įgyvendintos numatytos veiklos – atlikti viešieji pirkimai, įsigyti 12 vnt. lauko treniruoklių. Deja 2017 m. rugsėjo- lapkričio mėn. įrengti treniruoklių taip ir nepavyko. Dėl gausių rudeninių liūčių, kurios užliejo plotą, kuriame turėjo būti įrengti treniruokliai, projekto vykdymas buvo atidėtas iki 2018 m. balandžio 30 d. Atėjus pavasariui ir nuslūgus vandeniui bei išdžiūvus žemei, buvo surengtos talkos duobių kasimui, skiedinio ruošimui ir duobių užpildymui bei treniruoklių tvirtinimui. Didelis dėkui Žygaičių seniūnui V. Juškai, kuris pasirūpino cemento ir žvyro pristatymu. Taip pat bendruomenė dėkoja seniūnijos darbuotojui A. Marozui už talkų organizavimą ir treniruoklių pastatymą. Bendruomenė dėkoja visiems talkų dalyviams. Lauko treniruokliai įrengti Žygaičių daugiafunkcio centro vaikų žaidimo aikštelės pašonėje, todėl šios viešosios erdvės paskirtis išsiplėtė. Dabar šalia vaikučių gali sportuoti ir jų tėveliai. Taip pat šioje erdvėje kūno kultūros pamokos galės būti pravedamos ir Žygaičių gimnazijos mokiniams. Įrengti treniruokliai, paskatins judėti dvejojančius bendruomenės narius.

 Bendruomenės informacija Nuotraukos Laimos Barauskienės   

Galerija