ŽYGAIČIUOSE BAIGIAMA ĮRENGTI VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ
2018 m. birželio 25 d.

 

Tauragės r. Žygaičių gimnazija įgyvendina projektą „SUPEVIETA – ŽAISK IR PAŽINK!“, kuris buvo finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto. Projektas parengtas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ prioriteto Nr.2 ,,Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ finansavimo sąlygas ir įgyvendinamas kartu su partneriu, Tauragės rajono savivaldybės administracija, kuri prisidėjo prie projekto piniginėmis lėšomis, t. y. 6100,75 Eur. Bendra projekto vertė – 30503,75 Eur. Sutarties Nr. TAUR-LEADER-6B-I-1-1. 

Projekto „SUPEVIETA – ŽAISK IR PAŽINK!“ tikslas – sutvarkyti Žygaičių gimnazijos viešąją erdvę, pagerinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo sąlygas mokiniams bei Žygaičių seniūnijos bendruomenių vaikų laisvalaikio užimtumą.

Sukurta viešoji erdvė skatins vaikų, mokinių ir jų tėvelių bendravimą, dalyvavimą gimnazijos renginiuose ir įvairiose veiklose. Šeimos gali aktyviau leisti laisvalaikį, pažinti vieni kitus, bendrauti ir pramogauti. Sukurtoje erdvėje sumontuoti sertifikuoti įrenginiai, t. y. edukacinis-pramoginis laivas, spyruoklinės, balansinės ir įprastos sūpynės, karuselė, smėlio dėžė su dangčiu, pavėsinė su suoliukais atvirų pamokų pravedimui. Kokybiškai įrengta danga po žaidimo aikštelės įrenginiais, užtikrina saugią ir sveiką aplinką vaikų laisvalaikiui. Edukacinė erdvė aptverta segmentine tvora, kuri taip pat prisidės prie vaikų ir mokinių saugumo.

 

  

Galerija