„SAUGI VASARA KAIME“
2018 m. liepos 23 d.

Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ surengė vienos dienos stovyklą, Mažonų seniūnijos vaikams. Dalyvavo Šakviečio, Mažonų, Sungailiškių, Norkaičių ir Pagramančio bendruomenių vaikai. Stovykla prasidėjo Pagramančio regioninio parko lankytojų centre. Vaikučiai susipažino su Lietuvos žmonių su negalia sąjungos maratono „Nugalėk save“ dalyviais, išklausė jų įdomių pasakojimų, dalyvavo diskusijoje ir išlydėjo juos į 150 km žygį. Tauragės policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Raimonda Žvynakienė pravedė mankštą ir edukacinę paskaitą "Saugi vasara kaime". 

Edukacinę programą „Piemenėlio duona“ surengė regioninio parko darbuotojai, vaišino žolelių arbata virta ant laužo. Savo rankyčių pagalba nusitapėme stovyklos vėliavą ir iškeliavome į žygį. Pagramančio miestelyje įsiamžinome prie didžiulės vėliavos, kuri buvo uždengusi piliakalnio šlaitą. Toliau mūsų stovykla persikėlė į miestelio stadioną. Papietavę susėdome į gražų ratelį, kur mums edukacinę programą apie senovinius amatus, muzikos instrumentus, papročius, tautinius rūbus ir šokius vedė Violeta Girdžiuvienė. Išmėginome kanklių skambesį, padainavome ir sušokome keletą liaudiškų šokių. Toliau žaidėme, piešėme ir mažuosius linksmino animatorė „Šmiki Šmaki“ iš Šilutės. Taip linksmai, įdomiai ir turiningai praleidome dieną Pagramantyje. Tariame ačiū už paramą ir pagalbą Mažonų seniūnui Jonui Samoškai, Pagramančio seniūnaitei Laurai Mėlinavičienei, Pagramančio kultūros namų renginių organizatoriai Dinarai Jogminienei ir darbuotojai Nijolei Jonikienei, regioninio parko direktoriui Sigitui Mėlinavičiui ir lankytojų centro administratorei Ritai Krompalcienei, stovyklos savanorei Agnei Stonytei. Nuoširdus dėkui už finansinę paramą Tauragės savivaldybės administracijai ir AB Vilkyškių pieninei. 

Galerija