PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8
2018 m. spalio 02 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) II prioriteto „Kaimo gyventojų socialinio ir kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ priemonės Nr. LEADER – 19.2-7.2 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“finansavimo sąlygas.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rupjūčio mėn. 28 d. 8.00 val. iki 2018 m. spalio mėn. 8 d. 15.00 val.  

 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonu 8 603 32 607, 8 672 19796, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.(penktadieniais iki 15.45 val.) 

Informaciją rasite čia