BITININKAI ŠVENTĖ „VAITIMĖNŲ ŠILE“
2018 m. liepos 31 d.

Tauragės regiono bitininkai kasmetinei savo šventei paprastai renkasi gamtoje, kurio nors bičiulio vaizdingesnėje vietoje įsikūrusiame bityne. Šiemet išgirdome, kad šventė vyks „Vaitimėnų šile“. Žinia suintrigavo pamanius, kad matyt kažkuris bičiulis kviečia į savo bityną įsikūrusį Vaitimėnų miško proskynos šile. Tuo labiau, kad Vaitimėnų apylinkėse kaip girdėjau ne vieno bičiulio niekuomet nepabuvota. 

Tačiau šį kartą viskas vyko šiek tiek kitaip. Bičiulius rinktis į XXVI Tauragės rajono bitininkų šventę pakvietė Vaitimėnų bendruomenės „Vaitimėnų šilas“ pirmininkė bičiulė Nijolė Saleckienė. Daugelis bičiulių ją pažinojome tik kaip stambią bitininkę prižiūrinčią daugiau nei 100 šeimų, bitininkų draugijos tarybos narę, šeimininkėlę per bitininkų susiėjimus visiems patarnaujančią prie stalo. Ne vienas prisiminė ją kaip elektrikę, pažinojo kaip siuvėją, gėlininkę. Vaitimėnų kaimo bendruomenė nesenai baigė įsirengti erdvius bendruomenės namus. Pasirodo Nijolės indėlis ir čia gana ženklus, nes jau keletas metų kai bendruomenė ją išsirinko pirmininke. Rugpjūčio 18-ą dieną Nijolė atvėrė „Vaitimėnų šilo“ bendruomenės namų duris bitininkų šventės dalyviams ir svečiams. Gausiai susirinkusius bitininkus pasveikino Tauragės mero pavaduotoja Virginija Eičienė ir Mažonų seniūnijos seniūnas Jonas Samoška. Abu vadovai prisipažino nelabai mėgstantys bitelių draugystę, tačiau malonu, kad abu labai teigiamai vertino medų, bitininkų darbus ir svarbiausia bičių populiacijai priskyrė žymiai svarbesnį indėlį Žemės klestėjimui nei žmonijai, kurios veikla dažnai būna naikinanti tai ką ne be bitelių pagalbos sukūrė Gamta. Sveikinimo žodį tarė ir mūsų artimiausių kaimynų Jurbarko ir Šilalės bitininkų draugijų atstovai. Bitininkų draugijos pirmininkas Zenonas Geštautas priminė įspūdžius iš kartu su jurbarkiškiais organizuotos pažintinės kelionės pas žymų Latvijos bitininką Saldaus rajone bei respublikinės bitininkų šventės Žagarėje. Pirmininkas kartu su pavaduotoju Petru Tautkumi tradiciškai gėlėmis ir sveikinimo raštais apdovanojo bičiulius atšventusius jubiliejinius gimtadienius, šį kartą tik du: mūsų fotokorespondentą Joną Tylertą ir bičiulį Arūną Šlakaitį. O bendruomenės namų terasoje visus deramus momentus užpildė armonikų garsai ir dainingi vietiniai savanoriai nesamdyti keturi muzikantai ‚Šilo bernai‘. Muzikinę šventės dalį papildė „Žemynos‘ moterų ansamblis iš Tauragės. Bitininkai ilgais plojimais atsidėkojo dainininkėms už gražią dainą apie bites. Toliau renginį vedė aštraus jumoro nestokojanti Mažonų seniūnijos pasakorė Birutė Normantienė, žemaitiška šnekta pakvietusi visus į salę prie stalų. Vėliau buvo ir šokių bei žaidimų. 

Tauragės bitininkų draugijos Medus bitininkai dėkingi Vaitimėnų bendruomenės pirmininkei, renginių organizatorei, muzikantams, bendruomenės nariams už svetingą bičiulių priėmimą.

Bitininkas Jonas Dikšaitis 

Galerija