KAIMO BENDRUOMENĖS „TAURŲ ŽIBURYS“ VYKDOMAS PROJEKTAS
2019 m. vasario 11 d.

Kaimo bendruomenė „TAURŲ ŽIBURYS“ toliau įgyvendina projektą „Mokykimės-kurkime-motyvuokime“, paruoštą pagal Vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ finansavimo sąlygų aprašą. Bendruomenės namuose 2018 m. gruodžio 4 d. vyko mokymai tema „Tvaraus verslo iššūkiai, poveikis aplinkai. Savanorių įtraukimas“, o 2019 m. sausio 30 d. – Bendruomeninis verslas. Savireguliacija“ lektorė Irena Pranskevičiūtė – Blaževičė). Mokymų antra dalis nusimato š. m. vasario 21 d.

Mokymai “Tvarus socialinis verslas, iššūkiai, poveikis aplinkai. Savanorių įtraukimas“, kurie įvyko 2018 m. gruodžio 4 d., palietė socialinio verslo tęstinumo, ilgalaikiškumo klausimus. Socialiniai verslai, siekdami suderinti dvejopus tikslus: ekonominis efektyvumas ir socialinis poveikis, dažnai susiduria su tvarumo iššūkiais. Kai veiklos „svarstyklės“ pakrypsta į ekonominio efektyvumo pusę, nukenčia socialinė misija, o sutelkus visą dėmesį socialiniam poveikiui, dažnai iškyla finansinio savarankiškumo problema. Sėkmingo socialinio verslo užduotis - gebėjimas atrasti unikalų balansą. Kaimo bendruomenių atstovai, dalyvaujantys projekte„Mokykimės-kurkime-motyvuokime“, 2018 m. spalio mėnesį lankėsi Klaipėdos rajono teritorijoje esančiose kaimo bendruomenės, matė, kaip kuriamas socialinis verslas, kas jau padaryta. Įgyvendinti Klaipėdos rajono vietos veiklos grupės kaimo bendruomenių projektai paskatino ir mūsų rajono kaimo bendruomenes galvoti apie verslumo projektus, kaip juos įgyvendinti. Tai buvo aptarta, pasidalinta idėjomis ir mokymų metu. Mokymai „Bendrumeninis verslas. Savireguliacija“, įvykę š. m. sausio 30 d., sutelkė bendruomenių atstovus analizuoti bendruomenių raidos istoriją. Dalyviai mokėsi atpažinti organizacijos stipriąsias puses bei savireguliacijos principus. Kiekvienos dalyvavusios kaimo bendruomenės atstovas tyrinėjo ir atrado, būtent, jai būdingas vystymosi tendencijas. Mokymų dalyviai prisiminė, kaip susikūrė jų kaimo bendruomenė, ko tikėjosi ir ko tikisi iš organizacijos ateityje. Savireguliacija – tai kiekvienos gyvybingos organizacinės struktūros, ypač bendruomenės pagrindas, ji užtikrina bendruomenės gebėjimą savarankiškai spręsti problemas, susitelkti, identifikuoti ir įdarbinti turimus žmogiškuosius išteklius bei pritraukti trūkstamus. Kaip tas bus daroma kaimo bendruomenėse ateityje – tai, tik pačių gabių, geranoriškai nusiteikusių, savo laiką ir žinias atiduodančių organizacijos aktyvistų rankose. Iššūkis, kurti gražią bei sveiką aplinką, darnią ir kūrybingą visuomenę, laimingus ir saugius gyventojus, kiekvienos kaimo bendruomenės tikslas.

Kaimo bendruomenė „TAURŲ ŽIBURYS“

Galerija