LOMIUOSE SKAMBĖJO PATRIOTINĖS DAINOS
2019 m. vasario 18 d.

Tarpukario metais Vasario šešioliktosios šventę Lomiuose organizuodavo čia aktyviai veikęs šaulių būrys, kuriam vadovavo Nepriklausomos Lietuvos karininkas ir Lomių pradžios mokyklos mokytojas Jonas Kūras. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, šventės tradicijos atgaivintos ir tęsiamos. Savaitgalio popietę būrelis kaime veikiančių dienos centro vaikų su trispalvėmis ir žvakelėmis pasuko į Lomių kapines, kur pagerbė čia amžinam polsiui atgulusių 1918 metų savanorių, šaulių bei tremtinių atminimą.

Į kultūros namus gausiai rinkosi Lomių bendruomenės žmonės paminėti Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 101 metinių. Atvyko ir svečių – Tauragės šaulių rinktinės delegacija su vadovu Sigitu Ozgirdu. Šventė prasidėjo sutartinai giedama Tautiška giesme. Renginio vedėjos mokytoja Lolita Užkurienė ir bibliotekininkė Gintarė Vasiliauskienė sveikino šventės dalyvius ir priminė, kad LRS 2019 – uosius metus pavadino Lietuvos šaulių sąjungos, Žemaitijos, Vietovardžių, kompozitoriaus ir dirigento Juozo Naujalio ir kt. metais. Vokalinis merginų ir moterų ansamblis padainavo J. Naujalio ir Maironio dainą “Už Raseinių ant Dubysos”. Eilėmis buvo pagerbti Lomių krašto vietovardžiai. Bendruomenės narė Stasė Buikienė papasakojo humoristinį pasakojimą apie tai, kaip Lomiuose atsirado pirmasis radijo aparatas, sukėlęs dvaro darbininkų įtarumą ir nepasitikėjimą savo ponu. Buvo prisimintina garbinga Lomiuose veikusio šaulių būrio istorija. Ją skaidrėmis pristatė kaimo muziejaus vadovė Elena Bazinienė. Pasak vadovės, ypač pakiliai Vasario 16 –oji Lomiuose buvo švenčiama tarpukario metais. Viso kaimo kultūrinio gyvenimo variklis buvo buvo šauliai. Skaudus likimas ištiko organizacijos narius po 1940 metų birželio 15 dienos Tarybų Sąjungai okupavus Lietuvą. Pirmoji auka buvo šaulys Petras Kenstavičius, kuris buvo suimtas ir žuvo Rusijos kalėjimuose. Po metų birželio 14 – osios naktį į Sibirą buvo ištremtas vadas Jonas Kūras su šeima. Vadas buvo sušaudytas. Renginio vedėjos kvietė į sceną dainuojančius vaikus, merginų ir moterų ansamblį, kurių vadovė Ema Pavalkytė. Buvo dainuojamos patriotinės dainos, pasakojami humoristiniai pasakojimai. Su Tauragės šaulių veikla lomiškius supažindino Sigitas Ozgirdas. Jis pasakojo apie šaulių pratybas, naktinius žygius, kitą visuomenei naudingą veiklą ir kvietė į šaulių gretas įsijungti kaime gyvenantį jaunimą. Ekranu bėgo nuotraukos, kuriose užfiksuotos patriotinių švenčių akimirkos, epizodai iš kryžių statymo įvairiose rajono vietose. Ypač didelį pasisekimą turėjo šaulių atsivežtos sunkios liemenės, šaunamieji ginklai, kuriuos vaikai ( ypač berniukai) galėjo pasimatuoti, paliesti taikiklius rankomis. Prieš keletą savaičių Lomiuose buvo paskelbtas piešinių konkursas “Aš piešiu Lietuvą” kaime gyvenantiems vaikams. Spalvinga piešinių ekspozicija papuošė salę. Visiems piešinių autoriams šaulių vadas Sigitas Ozgirdas įteikė puikias Lietuvos šaulių sąjungos padėkas. Bendruomenės padėkomis buvo apdovanoti trijų amžiaus grupių laureatai: priešmokyklinės grupės auklėtinė Julija Valinčiūtė, 2 klasės mokinys Svajūnas Altaravičius bei 5 – 8 klasių grupėje laureatės vardą pelniusi 8 klasės mokinė Augustina Stonytė. Svečiai aplankė Lomių krašto istorijos ir etnografijos muziejų, paliko įrašą svečių knygoje. Šventė paliko malonius įspūdžius.

Bendruomenės informacija

Nuotraukos Nerijaus Žiurkaus

Galerija