PAŽANGIOS BENDRUOMENĖS DIENA
2019 m. vasario 28 d.

Vasario 26 d. Tauragės r. VVG ir VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas organizavo „Pažangios kaimo bendruomenės dieną“. Į mokymus susirinko rajono bendruomenių, seniūnai, žemės ūkio specialistai, ūkininkai bei Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentai besidomintys kaimo plėtra ir socialinėmis inovacijomis. Tauragės r. VVG pirmininkė ir VPS projekto vadovė Nijolė Tirevičienė pristatė mokslininkus, kurie yra pranešėjai šios dienos mokymuose ir kodėl mums yra svarbus bendradarbiavimas su mokslininkais, kad mūsų veiklos atlieptų pažangų kaimo vystymąsi ir žmonių poreikius. Taip pat temos yra suderintos, atsiradusių idėjų įgyvendinimui, gauti paramą pagal įgyvendinamos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau VPS) priemones. Pristatė, pagal kokias VPS priemones, kvietimai teikti paraiškas bus paskelbti artimiausiu metu ir paragino būti drąsiems, ieškoti naujų sprendimų įgyvendinant vieną ar kitą idėją.

Prieš pradedant pristatymą profesorė Vilma Atkočiūnienė pristatė kaimo plėtros administravimo ir kitų studijų VDU Žemės ūkio akademijoje galimybes. Profesorė kalbėdama apie vietos maisto sistemą (trumpoji grandinė, artimiausias kelias tarp gamintojo ir vartotojo) akcentavo, kad ji gali padėti spręsti aplinkosaugos, ekonomines ir socialines problemas, nukreipti kaimo vietovės vystymąsi darnumo link, padidinti kaimo bendruomenių atsparumą įvairioms krizėms. Išsamiai išdėstė, kas tai yra ir į ką reikėtų atkreiti dėmesį ir koks svarbus yra įvairių institucijų bendradarbiavimas. Su naujovėmis apskaitos ir mokesčių sistemoje supažindino docentė Jūratė Savickienė, kadangi šios aktualijos yra svarbios kiekvienam mokesčių mokėtojui. Docentė dr. Gintarė Vaznonienė pabrėžė, kad yra svarbu išgirsti kiekvieno bendruomenės nario nuomonę. Kaimo plėtros veikėjų gebėjimai kartu veikti ir sistemingai spręsti kaimo ekonomines, socialines, kultūrines ir aplinkosaugines problemas, surasti savojo kaimo vietą bendroje teritorinėje sąrangoje, parodyti savosios kaimo vietovės reikšmę ir gyvybingumą yra svarbūs. Tačiau nesusidarius bendruomenės socialinio portreto, kuris kas kart atnaujinamas, nebūnant atviram bendruomenės narių nuomonių ir poreikių išreiškimui, sutarimo, be šių dedamųjų sunkiai suvokiamas darnus bendruomenės vystymasis. Dokt. Aistė Ragauskaitė supažindino, kas tai socialinės inovacijos ir kuo jos svarbios bendruomenės veiklai. Tai yra naujos veiklos, požiūriai ir veikimo būdai, kurie prisideda prie socialinės kaitos ir siekia ne tik pelno, bet ir socialinės gerovės, teisingumo, įtraukties didinimo. Pirmiausia kalbant apie inovacijas bendruomenė turėtų peržvelgti savo veiklą ir pradėti diegti inovacijas labai paprastose dalykuose, kaip pvz., kodėl į jūsų renginius susirenka mažai žmonių, kodėl neateina iš aplinkinių bendruomenių. Net žvelgiant į tradicinius renginius, jeigu į juos kas kart neįdėsime prieskonių, ilgainiui jie taps nuobodūs ir nepatrauklūs, daromi iš pareigos. Socialinė inovacija turi duoti naudą bendruomenei, tai nebūtinai turi būti socialinis verslas, tai gali būti ir bendruomenės ar asmens saviraiškos forma duodanti naudą visuomenei. Kalbant apie socialinį verslą, tai yra naujas reiškinys Lietuvoje, JAV jis pradėtas prieš 30 metų, o Europoje prieš 20. Vykdantiems socialinį verslą labai svarbus yra socialinio poveikio matavimas, kur pamatysite kaip kinta Jūsų teikiamos paslaugos kiekinė išraiška. VVG dėkinga mokslininkams tikimės tolesnio bendradarbiavimo ir viliamės, kad po šių mokymų dalyviams gims naujų idėjų veikloms ir verslams.

Tauragės r. VVG informacija

Galerija