PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11
2019 m. kovo 05 d.

Tauragės rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) prioriteto Nr. I “Ekonominio gyvybingumo kaimo vietovėse skatinimas” priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai.“ Nr. LEADER-19.2-4.2 finansavimo sąlygas.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.tauragesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Kudirkos g. 9, Tauragė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo 12 d. 8.00 val. iki 2018 m. balandžio 30 d. 15.00 val. Informacija apie kvietimus teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Tauragės rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kudirkos g. 9, Tauragė, telefonais 8 603 32 607, 8 672 19796, el. paštu tauragesvvg@gmail.com ir nijoletireviciene@gmail.com darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.(penktadieniais iki 15.45 val.)

Reikiamą informaciją rasite čia.

nnn