VVG NARIAI KVIEČIAMI Į ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄ
2019 m. balandižio 16 d.

  2019 m. balandžio 30 d. 15 val. V. Kudirkos g. 9 (seniūnijos salėje) įvyks Tauragės rajono vietos veiklos grupės ataskaitinis susirinkimas

DARBOTVARKĖ:

1. VVG pirmininko ataskaita

2. Finansinė ataskaita

3. Revizinės komisijos ataskaita

4. Einamieji klausimai

Kviečiame visus VVG narius aktyviai dalyvauti.

Pirmininkė N. Tirevičienė

NNN