KAIMO BENDRUOMENĖS „TAURŲ ŽIBURYS“ VYKDOMAS PROJEKTAS
2019 m. gegužės 16 d.

Prasidėjus 2019 metams kaimo bendruomenė „TAURŲ ŽIBURYS“ toliau įgyvendina projektą „Mokykimės-kurkime-motyvuokime“, paruoštą pagal Vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ finansavimo sąlygų aprašą. Š. m. sausio 30 d. ir vasario 21 d. įvyko mokymai tema“Bendruomeninis verslas. Savireguliacija“ (lektorė Irena Pranskevičiūtė – Blaževičė). Bendruomenės namuose 2019 m. kovo 25 d. vyko mokymai tema „Trumpoji maisto grandinė, vietos resursų panaudojimas“. Lektorė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė pažymėjo, kad sveikiausias maistas yra tas, kuris užaugintas šalia mūsų, tačiau tiesiogiai savo produkcija prekiaujančių ūkininkų nėra daug, tad gauti produktų tiesiai iš auginančiųjų rankų neretai tampa sudėtinga užduotimi.

Seminaro metu dalyviai sužinojo, kad Trumpoji maisto tiekimo grandinė ir yra būdas pagerinti žmonių prieigą prie sveiko ir kokybiško maisto, sumažinant tarpininkų skaičių, padėti ūkininkams realizuoti savo produkciją. Sužinojome, kokie yra galimi maisto ir maisto produktų pateikimo keliai nuo gamintojo iki vartotojo, tiekimo grandinės tipai, kūrimo principai, kokia bendradarbiavimo tinklo nauda, kokie vietos gaminių pridėtinę vertę didinantys faktoriai, inovacijos ir vietos resursai. Mokymų metu susipažinome su vartotojų apklausos rezultatais bei gerosios praktikos pavyzdžiais Lietuvoje ir užsienyje. Patys praktiškai kūrėme trumposios maisto grandinės schemas, pagrindines veiklas ir pasiūlymus klientams, pasinaudodami savo bendruomenės klientų segmentu, ištekliais, partnerystei suinteresuotomis šalimis, planuodami kaip pasieksime savo klientus, kokios bus išlaidos, pajamos ir kur „investuosime“ uždirbtus pinigus. Projekto dalyviai suprato, kad kuriant trumpas maisto tiekimo grandines, pirmiausia skatinamas tiesioginis produkcijos pardavimas – taip gerėja ūkininkų finansinė padėtis, o kartu ir kaimo konkurencingumas, mažinama atskirtis nuo miesto. Kylant tokių produktų paklausai, atsiranda galimybė kurti darbo vietas. Profesorė daktarė V. Atkočiūnienė bendruomenės namuose 2019 m. balandžio 9 d. pravedė ir mokymus tema „Galimi bendradarbiavimo būdai, kuriant verslus“. Dabartiniu laikotarpiu bendradarbiavimas yra ypač reikšmingas visuomenės tobulėjimo ir vystymosi veiksnys - tai bendras darbas, siekiant darbo kokybės, efektyvumo, dalijimosi patirtimi, atsakomybės prisiėmimas, turėjimas bendradarbiavimo įgūdžių ir gebėjimų. Seminaro metu dalyviai analizavo bendradarbiavimo suvokimo svarbą kaimo bendruomenės vystymuisi: kokie bendruomenės poreikiai (kas jai rūpi ir ko trūksta), kokios galimybės (ką galime pakeisti ar sukurti iš naujo) ir koks bus pokytis bendruomenėje, kai įgyvendindama savo tikslus pasieks rezultatą. Sužinojome kokia motyvacijos, mokymosi ir pokyčių svarba bendradarbiavimui. Praktiškai išbandė ir įvertino bendradarbiavimo ir kooperacijos poveikį kaimo vystymuisi, tyrė savo bendruomenės veiklas, rezultatą ir sukuriamus pokyčius, atliko bendradarbiavimą skatinančių ir ribojančių veiksnių analizę, sužinojo apie bendruomeninių ir socialinių verslų ypatumus, bendradarbiavimo tinklų kūrimo galimybes ir darbą juose bei partnerių paiešką. Sprendžiant svarbiausias kaimo vystymosi problemas, bendradarbiavimas ir kooperacija-būtina, nes tik tada bendruomenės galės plėsti verslus bei įvairias veiklas, sugebės apjungti į bendrus projektus esamas jėgas bei išteklius, kiekvienas bus išgirstas ir galės dalyvauti veikloje, panaudodamas savo paties gebėjimus ir laiką.

Kaimo bendruomenė „TAURŲ ŽIBURYS“

Galerija